0 produkty/produktů

Dálkové spuštění alarmu

Obsaženo v: Balíček Dálkové ovládání vozu

Pokud svůj vůz svěříte obsluze parkoviště a vozidlo překročí stanovenou rychlost nebo vzdálenost od daného místa, budete automaticky upozorněni.
Kč2,590.00 / Rok

Služba je dostupná pouze v rámci balíčku služeb

K balíčku služeb

Popis

I když své Porsche svěříte cizím rukám, díky funkci Dálkové spuštění alarmu budete mít neustále přehled o tom, co se děje. Stačí kliknutí v aplikaci Porsche Connect a Dálkové spuštění alarmu je aktivní. Pokud svůj vůz svěříte obsluze parkoviště a vozidlo překročí stanovenou rychlost nebo vzdálenost od daného místa, budete automaticky upozorněni.

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro služby: Služba Dálkové spuštění alarmu

 

V rámci služby „Dálkové spuštění alarmu“ budete prostřednictvím aplikace Porsche Connect automaticky informováni, pokud při parkování vozidla obsluhou vaše vozidlo opustí vaše geografické okolí nebo pokud dojde k překročení nastavené rychlosti.

Při aktivaci služby se bezdrátové rozhraní pro služby týkající se vašeho vozidla nejdříve přihlásí pomocí identifikačního čísla vozidla k našemu systému.

Při navazování spojení mezi vaším koncovým zařízením k určení polohy a příslušnými systémy dochází mezi servery poskytovatelů služeb a vaším koncovým zařízením k výměně autentizačního klíče s časově omezenou platností.

Tento údaj potřebujeme k tomu, abychom mohli vaše vozidlo přiřadit k uživatelskému účtu a na základě toho ověřit, zda jste oprávněni k využívání dané služby. Právním základem pro toto opatření je plnění smlouvy uzavřené s vámi.

Kromě toho používáme tyto informace ve spojení s údajem o čase (časové razítko) využití služby za účelem vytvoření databáze anonymních statistik používání. Za tímto účelem ukládáme informace po dobu 60 dnů. Právním základem pro toto opatření je náš oprávněný zájem na vylepšování naší nabídky.

Abychom vás mohli informovat o překročení rychlosti nebo opuštění definované geografické oblasti, je – nejprve v rámci vašeho vozidla – zjišťována rychlost vašeho vozidla a průběžně porovnávána s vámi nastavenou rychlostí. V případě překročení nastavené rychlosti je do připojeného koncového zařízení odeslána zpráva.

Po aktivaci dálkového spuštění alarmu přistoupí aplikace Porsche Connect k poloze vašeho koncového zařízení a na jejím základě určí hranice oblasti. Ty jsou společně s přednastaveným rychlostním omezením zaslány našemu systému a odtud do vašeho vozidla. Právním základem pro toto opatření je plnění smlouvy uzavřené s vámi.

Informace přenesené vaším vozidlem jsou za účelem zobrazení události, historie událostí a polohy vozidla uloženy do našeho systému. Informace se zobrazují v portálu My Porsche a také v aplikaci Porsche Connect. Právním základem pro toto opatření je plnění smlouvy uzavřené s vámi.

Za účelem zobrazení polohy vozidla na mapě v případě odeslání dotazu na polohu vozidla prostřednictvím portálu My Porsche nebo aplikace Porsche Connect je vaším koncovým zařízením zaslána na server poskytovatele služeb poloha, pro kterou bylo vyžádáno zobrazení na mapě, a také požadovaný výsek mapy. Na základě přenesených dat se zobrazí příslušné mapy pro danou oblast. Následně jsou tyto údaje zaslány do vašeho koncového zařízení, kde mohou být zobrazeny. Vaše data budou za tímto účelem uložena po dobu 12 měsíců a poté budou odstraněna. Právním základem pro toto opatření je plnění smlouvy uzavřené s vámi.

K zobrazení aktuální polohy vozidla v portálu My Porsche a v aplikaci Porsche Connect využíváme poskytovatele služeb, kteří jsou pověřeni společností Porsche. Upozorňujeme, že servery poskytovatelů služeb, na nichž jsou data v rámci služby zpracovávána, se mohou nacházet také mimo Evropskou unii, resp. mimo Evropský hospodářský prostor. 

Máte možnost deaktivovat službu v nastaveních systému PCM (Porsche Communication Management = centrální řídicí jednotka pro zvuk, navigaci a komunikaci) vašeho vozidla. Dále máte možnost deaktivovat službu jako součást celé skupiny služeb „Služby využívající polohu“.

Kompletním vypnutím v nastaveních systému může být funkčnost služby omezena nebo vyloučena.

Bližší informace o ochraně osobních údajů při používání služeb Porsche Connect naleznete v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů, který je k dispozici na adrese https://connect-store.porsche.com/cz/cs/t/privacy.