0 produkty/produktů

Hovor s asistenční službou

CO17P3JOX0001_Breakdown Call 2_EN.jpg
Stisknutím tlačítka odešlete svou polohu a všechny relevantní informace o vozidle pracovníkům služby Porsche Assistance.
10 let včetně od data výroby vozidla

Asistenční služby Porsche jsou Vám k dispozici zdarma v rámci záruky na nové vozidlo nebo v rámci schválené záruky Porsche. Poté budou zpoplatněné.

Popis

Sportovní vozy jsou určeny k tomu, abyste s nimi jezdili. Pokud to však z nějakého důvodu nebude možné, můžete pomocí aplikace Porsche Connect nebo systému PCM uskutečnit hovor s asistenční službou. Kromě hlasového spojení, prostřednictvím něhož si můžete promluvit s operátorem služby Porsche Assistance, se přenese také aktuální poloha vozidla a relevantní informace o vozidle. Díky tomu bude zajištěno, že dostanete tu nejlepší možnou pomoc.

Služba Hovor s asistenční službou je dostupná v určitých zemích a po dobu 10 let od data výroby.

Ochrana osobních údajů

Oznámení o ochraně dat
Služba: Hovor s asistenční službou

Pomocí služby hovoru s asistenční službou („Breakdown Call“) můžete iniciovat nouzové volání  ve vašem vozidle prostřednictvím aplikace Porsche Connect nebo pomocí PCM (Porsche Communication Management = centrální řídicí jednotka pro audio, navigaci a komunikaci). Při spuštění hovoru s asistenční službou se dosáhne hlasové spojení s call centrem a přenáší se poloha vozidla a příslušné informace o vozidle.

Pokud se ve vašem vozidle spustí nouzové volání, bezdrátové rozhraní pro služby vašeho vozidla se nejprve přihlásí do našeho systému pomocí identifikačního čísla vozidla. Tyto informace potřebujeme k tomu, abychom mohli přiřadit vozidlo k vašemu uživatelskému účtu a zkontrolovat jeho oprávnění k používání této služby.

Jako databázi pro vytváření anonymizovaných statistik využití ukládáme servisní hovory spolu s identifikačním číslem vozidla a časovým razítkem po dobu 12 měsíců.

Využíváme poskytovatele služeb pověřených společností Porsche, abychom přijímali nouzové hovory a iniciovali pomocná opatření, například pronájem odtahové služby nebo pomoc na silnicích.

Po zřízení hlasového spojení s call centrem budou po schválení přenosu v PCM vašeho vozu budou následující data zaznamenaná nebo uložená ve vozidle předána do interního systému společnosti Porsche a zde do nich mohou nahlížet naši poskytovatelé služeb:

•    typ vozidla
•    identifikační číslo vozidla
•    typ skladování paliva ve vozidle (např. nádrž)
•    časové razítko
•    poloha vozidla
•    směr jízdy
•    pohyb vozidla při nasazení služby
•    typ spouštění služby (aplikace Porsche Connect / prostřednictvím PCM ve vozidle)
•    počet osob cestujících vozidlem
•    místo srážky (hodí-li se)
•    intenzita nehody (hodí-li se)
•    nastavení jazyka v PCM vozidla
•    ujetá kilometráž
•    dojezdová vzdálenost se zbytkem paliva
•    míra nabití startovací baterie
•    úroveň hladin oleje a paliva v nádrži
•    interval údržby•    diagnostické údaje z řídících jednotek relevantních pro nehodu
•    kombinační výstrahy
•    Informace SIM karty na CGW: země registrace, ICCD, INSI, aktivace roamingu, identifikační znak (ID) obsluhy

Získané informace se shromažďují a zpracovávají za účelem zahájení pomoci. Data jsou uložena individuálně po dobu 7 dní v našich systémech. Jazyk nastavený v PCM vozidla se přenáší, aby se používal ke kontaktu s cestujícími. Pro zahájení opatření pomoci mohou být výše uvedené informace předány odpovědným místním poskytovatelům třetích stran nebo Porsche Centru, pokud udělíte výslovný souhlas s tímto přenosem během nehody.

Aktivací soukromého režimu v nastavení systému PCM vašeho vozidla můžete deaktivovat výměnu dat vašeho vozidla prostřednictvím připojení k bezdrátové síti. Hlasové spojení s vozidlem může stale dosaženo i po spuštění nouzového volání.

Deaktivace nezahrnuje přenos dat u některých záchranných služeb. Aktivací soukromého režimu nebo alternativním vypnutím vzdáleného přístupu v nastavení systému PCM vašeho vozidla se take zabraňuje přístupu k informacím ve vašem vozidle prostřednictvím aplikace My Porsche nebo aplikace Porsche Connect. V důsledku toho mohou být funkce této služby omezeny nebo již nemusí být k dispozici.

Další informace o ochraně dat v aplikaci Porsche Connect naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.