0 produkty/produktů

Riziková místa

Obsaženo v: Balíček Navigace, informace a zábava

Využijte spojení vašeho vozidla s ostatními vozy.
3 990,00 Kč / Rok

Služba je dostupná pouze v rámci balíčku služeb

K balíčku služeb

Popis

Porsche sportovní vozy jsou navzájem propojené. Vaše Porsche díky tomu dokáže přistupovat ke sdíleným, anonymizovaným informacím ostatních vozidel – takzvaným skupinovým datům. Rojových dat.

Například s novým radarem rizika dostanete varování, pokud dojde k nehodě v příštích několika kilometrech. To vám dává příležitost připravit se na ně brzy - abyste byli vy a vaše rodina chráněni a můžete se nadále zaměřovat na něco velmi zvláštního: potěšení z jízdy.

 

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Služba: Riziková místa

 

Se službou „Riziková místa“ si můžete ve vozidle prostřednictvím bezdrátového připojení zobrazit dopravní značky pro aktuální polohu a trasu a navíc také informace o aktuálních nebezpečích ve vašem okolí, podél vaší trasy nebo v cílovém místě.

 

Po volbě služby ve vašem vozidle se systém PCM (Porsche Communication Management = centrální řídicí jednotka pro zvuk, navigaci a komunikaci) pomocí identifikačního čísla vozidla nejdříve přihlásí k našemu systému. Tento údaj potřebujeme k tomu, abychom mohli vaše vozidlo přiřadit k uživatelskému účtu a na základě toho ověřit, zda jste oprávněni k využívání dané služby. Jako databázi pro vytváření anonymních statistik využívání máme po dobu 12 měsíců uložené zobrazení služeb spolu s identifikačním číslem vašeho vozidla a časovým razítkem.

 

Ke zjištění a zobrazení dopravních značek a informací o aktuálních nebezpečích využíváme poskytovatele služeb, kteří jsou pověřeni společností Porsche. Upozorňujeme, že servery poskytovatelů služeb, na nichž jsou data v rámci služby zpracovávána, se mohou nacházet také mimo Evropskou unii, resp. mimo Evropský hospodářský prostor. Při navazování spojení se systémem PCM vašeho vozidla dochází mezi servery poskytovatelů služeb a systémem PCM k výměně autentizačního klíče s časově omezenou platností.

 

Po navázání komunikace jsou systémem PCM vašeho vozidla přímo na servery poskytovatelů služeb odeslány aktuální poloha, aktuální rychlost, aktuální směr jízdy, údaje o dopravních značkách, které byly rozpoznány kamerou vašeho vozidla, a v příslušných situacích také informace o nebezpečných událostech, které byly rozpoznány senzory vašeho vozidla. Na základě polohy vašeho vozidla zjišťují poskytovatelé služeb aktuální dopravní značky a informace o aktuálních nebezpečích vztahující se k oblasti, kudy vaše trasa prochází, a přenáší je do systému PCM vašeho vozidla.

 

Kromě toho mohou být výše zmíněné informace zaslané vaším vozidlem poskytovatelům služeb danými poskytovateli služeb uloženy, a to bez osobních údajů a bez identifikačního čísla vozidla, a použity ke zlepšování služeb nebo k rozšíření databáze služeb.

 

Vypnutím rádiového modulu systému PCM v nastaveních systému lze deaktivovat výměnu dat v systému PCM vašeho vozidla probíhající prostřednictvím bezdrátového připojení. Funkčnost služby může být tímto omezena nebo vyloučena.

 

Bližší informace o ochraně osobních údajů při používání služeb Porsche Connect naleznete v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://connect-store.porsche.com/cz/cs/t/privacy.