0 produkty/produktů

Rozšířená navigace

Obsaženo v: Balíček Navigace, informace a zábava

Začleňte do svého navigačního systému také funkci výpočtu trasy podle aktuálních dopravních hlášení a vyhnete se tak zácpám a velmi hustému provozu.
Kč3,990.00 / Rok

Služba je dostupná pouze v rámci balíčku služeb

K balíčku služeb

Popis

Navigační systém ve Vašem Porsche provádí výpočet trasy paralelně online i v systému Porsche Communication Management. Získáte tak to nejlepší z obou světů. Online navigace má tu výhodu, že má přístup ke každodenně aktualizovaným mapovým podkladům a současně také ke všem relevantním dopravním hlášením. Plánování trasy prostřednictvím systému PCM je oproti tomu nezávislé na datovém připojení a máte je k dispozici kdykoli. A to nejlepší na konec: Systém PCM se sám rozhodne, který z navigačních systémů poskytne nejrychlejší trasu. Cíle si můžete již předem vyhledat pomocí aplikace Porsche Connect a poté je nahrát do svého vozu.

 

Doprava v reálném čase

Ať už jedete do města, na pracovní setkání, anebo se vracíte domů po úspěšném dni, díky aktuálním dopravním informacím se dostanete do cíle rychleji a bez zbytečného napětí. Silnice jsou na mapě označeny různými barvami podle aktuální hustoty provozu – žlutá znamená hustý provoz a červená zácpu. Díky tomu včas uvidíte, jaké dopravní podmínky vás na cestě čekají a jaké máte výhodnější alternativy. Podle symbolu navázaného online připojení systému PCM, který se zobrazuje ve stavovém řádku, kdykoli zjistíte, zda jsou aktuální dopravní informace právě dostupné.

 

Satelitní mapy

Kromě běžného dvojrozměrného nebo perspektivního zobrazení mapy můžete využít také satelitních snímků budov, cest i okolního terénu.

Už před příjezdem si tak uděláte představu o tom, jak to bude u cíle vypadat.

 

Vlastní trasy

U často projížděných cest vás systém Porsche Communication Management (PCM) upozorní také na alternativní trasy, a to již od 4. průjezdu trasy a aniž by musela být spuštěna navigace. Je to, jako by s vámi neustále jezdil navigátor, na něhož se můžete vždy spolehnout. Funkci „Vlastní trasy“ lze v systému PCM zapnout nebo vypnout, a to v menu Nastavení navigace / Vlastní trasy.

 

Aktualizace online map

Díky online aktualizacím map budete mít mapové podklady vždy v aktuálním stavu. Do systému se přitom nahrávají pouze změny, takže je při přenosu využito pouze tolik dat, kolik je skutečně potřeba. Kromě toho si můžete vybrat jednotlivé oblasti a země. O tom, kdy se aktualizace provede, pochopitelně rozhodujete vy, takže můžete s aktualizací počkat například na chvíli, kdy bude k dispozici připojení k síti WiFi.

 

Služba Doprava v reálném čase není dostupná ve všech zemích. Další informace o dostupnosti ve vaší zemi vám sdělí pracovníci Porsche Centra.

Ochrana osobních údajů

Oznámení o ochraně dat

Služba: Navigation Plus

 

Pomocí služby „Navigace Plus“ můžete používat aplikaci My Porsche, aplikaci Porsche Connect nebo vaše vozidlo prostřednictvím bezdrátového připojení k síti za účelem:

  • načtení aktuálních nebo předpovídaných informací o navigaci a dopravě na vaší trase na základě vašich předchozích cílů a tras (Navigace),
  • zobrazení dopravní situace v reálném čase na vaší trase s daty provozu v reálném čase (Provoz v reálném čase),
  • uložení navigační mapy s aktuálními satelitními leteckými snímky (Satelitní mapa),
  • podle dostupnosti, v rámci vyhledávání adres, zobrazování pouličních snímků vybraného cíle (Panoramatický pohled),
  • bez aktivní navigace na často projížděných trasách vyvolávání a předpovídání alternativních tras (Osobní trasy) nebo
  • aktualizovat části vaší navigační mapy v rámci kontingentu na základě regionální frekvence využití (Aktualizace mapy online).

 

Podřízenou funkci „Navigace“ lze také bez problémů použít na výstupních zařízeních.

 

Při volání na službu ve vašem vozidle se PCM (Porsche Communication Management = centrální řídicí jednotka pro audiosystém, navigaci a komunikaci) vašeho vozidla nejprve přihlásí do našeho systému s identifikačním číslem vozidla. Tyto informace potřebujeme k tomu, abychom mohli přiřadit vozidlo k vašemu uživatelskému účtu a zkontrolovat jeho oprávnění k používání této služby. Jako databázi pro vytváření anonymizovaných statistik využití služby ukládáme každý servisní hovor vašeho vozidla nebo vašeho zákaznického rozhraní společně s identifikačním číslem vozidla a časový razítkem po dobu 12 měsíců. Při výběru služby prostřednictvím aplikace My Porsche nebo aplikace Porsche Connect budete přihlášeni pomocí vašeho identifikačního znaku Porsche ID.

 

V rámci podřízené funkce „Navigation“ můžete vybrat, zadat a uložit cíle a trasy v PCM vašeho vozidla nebo v aplikaci Porsche Connect. Tyto cíle a trasy jsou synchronizovány při párování vašeho zařízení mezi PCM vašeho vozidla a aplikací Porsche Connect. Pokud je aktivována funkce „Osobní trasy“ v PCM vašeho vozidla, PCM vám může uložit cíle a trasy vašeho vozidla a předpovědět možné budoucí cíle na základě předchozích cílů a tras, aby bylo možné stanovit aktuální informace o navigaci a dopravě (osobní trasy) pro očekávanou trasu.

 

K poskytování podřízených funkcí rozšířené navigace „Navigation Plus“ používáme poskytovatele služeb pověřené společností Porsche. Vezměte prosím na vědomí, že servery poskytovatelů služeb, na kterých jsou data zpracovávána jako součást služby, mohou být také umístěna mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor. Chcete-li dosáhnou připojení vašeho vlastního zařízení, použije se časově omezený autorizační klíč mezi servery poskytovatelů a PCM vašeho vozidla.

 

Po dosažení spojení budou, v závislosti na podřízené funkci, 

  • aktuální poloha, aktuální rychlost a aktuální směr jízdy a případně aktivní nebo předpovězené navigační cíle a příslušné navigační pokyny (Navigace),
  • aktuální poloha, aktuální rychlost a aktuální směr jízdy (Provoz v reálném čase),
  • aktuální úsek mapy podle polohy vašeho vozidla a případně další částí mapy podél vaší trasy (Satelitní mapa) a
  • informace o poloze na základě vaší žádosti, například výsledek vyhledávání POI (Panoramatické zobrazení),

převedeny z PCM vašeho vozidla přímo na servery poskytovatelů služeb. Na základě poskytnutých údajů poskytovatelé služeb stanovují požadované informace a předávají je do PCM vašeho vozidla. V rámci dílčí funkce „Online Map Update“ servery poskytovatelů služeb požadují, aby verze mapy, které jsou aktuálně používány vaším navigačním systémem, stejně jako region, byly aktualizovány při každém spuštění vozidla a kontrolují, zda jsou nové mapové materiály k dispozici. Je-li k dispozici nový mapový materiál, bude přesměrován přímo z externích serverů poskytovatelů služeb do navigačního systému a tento proces, stejně jako počet aktualizací na region a čtvrtinu bude zdokumentován v našem systému za účelem řízení vašich dostupných aktualizací.

 

Kromě toho mohou být výše uvedené informace přenášené z vašeho vozu poskytovatelům služeb bez vašich osobních údajů nebo identifikačního čísla vozidla uloženy poskytovateli služeb a použity ke zlepšení služby nebo k přispění do databáze služeb.

 

Deaktivováním rádiového modulu PCM v nastavení systému můžete deaktivovat výměnu dat PCM vašeho vozidla prostřednictvím připojení k bezdrátové síti. V důsledku toho mohou být funkce této služby omezeny nebo již nemusí být k dispozici.

 

Další informace o ochraně dat v aplikaci Porsche Connect naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.