0 produkty/produktů

Upozornění na místo

Obsaženo v: Balíček Dálkové ovládání vozu

Udržujte si přehled o tom, kde se váš vůz nachází.
Kč2,590.00 / Rok

Služba je dostupná pouze v rámci balíčku služeb

K balíčku služeb

Popis

Jakmile vaše Porsche překročí vámi nastavenou geografickou hranici, zašle vám aplikace Porsche Connect zprávu. Nemusíte se tak bát o bezpečí svého vozu.

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro služby: Služba Upozornění na místo

 

Pomocí služby „Upozornění na místo“ lze prostřednictvím portálu My Porsche nebo aplikace Porsche Connect definovat na online mapě až čtyři kruhové geografické oblasti a aktivovat je. Při vjezdu do těchto oblastí nebo výjezdu z nich se aktivuje oznámení, které lze přijmout v portálu My Porsche nebo aplikaci Porsche Connect.

Při aktivaci služby se bezdrátové rozhraní pro služby týkající se vašeho vozidla nejdříve přihlásí pomocí identifikačního čísla vozidla k našemu systému.

Při navazování spojení mezi vaším koncovým zařízením k určení polohy a příslušnými systémy dochází mezi servery poskytovatelů služeb a vaším koncovým zařízením k výměně autentizačního klíče s časově omezenou platností.

Tento údaj potřebujeme k tomu, abychom mohli vaše vozidlo přiřadit k uživatelskému účtu a na základě toho ověřit, zda jste oprávněni k využívání dané služby. Právním základem pro toto opatření je plnění smlouvy uzavřené s vámi.

Kromě toho používáme tyto informace ve spojení s údajem o čase (časové razítko) využití služby za účelem vytvoření databáze anonymních statistik používání. Za tímto účelem ukládáme informace po dobu 60 dnů. Právním základem pro toto opatření je náš oprávněný zájem na vylepšování naší nabídky.

Abychom vás mohli informovat o vjezdu do definované geografické oblasti nebo výjezdu z ní, je – nejprve v rámci vašeho vozidla – zjišťována poloha vašeho vozidla a průběžně porovnávána s nastavenými geografickými oblastmi. V případě překročení nastavené oblasti je do připojeného koncového zařízení odeslána zpráva. Abychom vás mohli v případě potřeby informovat, odesílá vaše vozidlo mimo jiné svou aktuální polohu a časové razítko. Právním základem pro toto opatření je plnění smlouvy uzavřené s vámi.

Informace přenesené vaším vozidlem jsou za účelem zobrazení události, historie událostí a polohy vozidla uloženy do našeho systému. Informace se zobrazují v portálu My Porsche a také v aplikaci Porsche Connect. Právním základem pro toto opatření je plnění smlouvy uzavřené s vámi.

Za účelem zobrazení polohy vozidla na mapě v případě odeslání dotazu na polohu vozidla prostřednictvím portálu My Porsche nebo aplikace Porsche Connect je vaším koncovým zařízením zaslána na server poskytovatele služeb poloha, pro kterou bylo vyžádáno zobrazení na mapě, a také požadovaný výsek mapy. Na základě přenesených dat se zobrazí příslušné mapy pro danou oblast. Následně jsou tyto údaje zaslány do vašeho koncového zařízení, kde mohou být zobrazeny. Vaše data budou za tímto účelem uložena po dobu 60 dnů a poté budou odstraněna. Právním základem pro toto opatření je plnění smlouvy uzavřené s vámi.

K zobrazení aktuální polohy vozidla v portálu My Porsche a v aplikaci Porsche Connect využíváme poskytovatele služeb, kteří jsou pověřeni společností Porsche. Upozorňujeme, že servery poskytovatelů služeb, na nichž jsou data v rámci služby zpracovávána, se mohou nacházet také mimo Evropskou unii, resp. mimo Evropský hospodářský prostor. 

Máte možnost deaktivovat službu v nastaveních systému PCM (Porsche Communication Management = centrální řídicí jednotka pro zvuk, navigaci a komunikaci) vašeho vozidla. Dále máte možnost deaktivovat službu jako součást celé skupiny služeb „Služby využívající polohu“.

Kompletním vypnutím v nastaveních systému může být funkčnost služby omezena nebo vyloučena.

Bližší informace o ochraně osobních údajů při používání služeb Porsche Connect naleznete v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů, který je k dispozici na adrese https://connect-store.porsche.com/cz/cs/t/privacy.