0 produkty/produktů

Upozornění na rychlost

Obsaženo v: Balíček Dálkové ovládání vozu

Při překročení vámi nastavené rychlosti obdržíte oznámení.
Kč2,590.00 / Rok

Služba je dostupná pouze v rámci balíčku služeb

K balíčku služeb

Popis

Jakmile vaše Porsche překročí vámi nastavenou rychlost, aplikace Porsche Connect vám pošle zprávu. Díky tomu budete mít přehled o tom, jakou rychlostí vaše vozidlo brázdí cesty, když jej například půjčíte někomu z rodiny.

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro služby: Služba Upozornění na rychlost

 

Pomocí služby „Upozornění na rychlost“ můžete v portálu My Porsche nebo aplikaci Porsche Connect definovat rychlosti vašeho vozidla, při jejichž překročení se aktivuje oznámení, které můžete přijmout prostřednictvím portálu My Porsche nebo aplikace Porsche Connect.

Při aktivaci služby se bezdrátové rozhraní pro služby týkající se vašeho vozidla nejdříve přihlásí pomocí identifikačního čísla vozidla k našemu systému.

Při navazování spojení mezi vaším koncovým zařízením k určení polohy a příslušnými systémy dochází mezi servery poskytovatelů služeb a vaším koncovým zařízením k výměně autentizačního klíče s časově omezenou platností.

Tento údaj potřebujeme k tomu, abychom mohli vaše vozidlo přiřadit k uživatelskému účtu a na základě toho ověřit, zda jste oprávněni k využívání dané služby. Právním základem pro toto opatření je plnění smlouvy uzavřené s vámi.

Kromě toho používáme tyto informace ve spojení s údajem o čase (časové razítko) využití služby za účelem vytvoření databáze anonymních statistik používání. Za tímto účelem ukládáme informace po dobu 60 dnů. Právním základem pro toto opatření je náš oprávněný zájem na vylepšování naší nabídky.

Abychom vás mohli informovat o překročení rychlosti, je – nejprve v rámci vašeho vozidla – zjišťována rychlost vašeho vozidla a průběžně porovnávána s vámi nastavenou rychlostí. V případě překročení nastavené rychlosti je do připojeného koncového zařízení odeslána zpráva. Abychom vás mohli v případě potřeby informovat, odesílá vaše vozidlo mimo jiné svou aktuální polohu, aktuální rychlost v okamžiku překročení a časové razítko. Právním základem pro toto opatření je plnění smlouvy uzavřené s vámi.

Informace přenesené vaším vozidlem jsou za účelem zobrazení události, historie událostí a polohy vozidla uloženy do našeho systému. Informace se zobrazují v portálu My Porsche a také v aplikaci Porsche Connect. Právním základem pro toto opatření je plnění smlouvy uzavřené s vámi.

Za účelem zobrazení polohy vozidla na mapě v případě odeslání dotazu na polohu vozidla prostřednictvím portálu My Porsche nebo aplikace Porsche Connect je vaším koncovým zařízením zaslána na server poskytovatele služeb poloha, pro kterou bylo vyžádáno zobrazení na mapě, a také požadovaný výsek mapy. Na základě přenesených dat se zobrazí příslušné mapy pro danou oblast. Následně jsou tyto údaje zaslány do vašeho koncového zařízení, kde mohou být zobrazeny. Vaše data budou za tímto účelem uložena po dobu 60 dnů a poté budou odstraněna. Právním základem pro toto opatření je plnění smlouvy uzavřené s vámi.

K zobrazení aktuální polohy vozidla v portálu My Porsche a v aplikaci Porsche Connect využíváme poskytovatele služeb, kteří jsou pověřeni společností Porsche. Upozorňujeme, že servery poskytovatelů služeb, na nichž jsou data v rámci služby zpracovávána, se mohou nacházet také mimo Evropskou unii, resp. mimo Evropský hospodářský prostor. 

Máte možnost deaktivovat službu v nastaveních systému PCM (Porsche Communication Management = centrální řídicí jednotka pro zvuk, navigaci a komunikaci) vašeho vozidla. Dále máte možnost deaktivovat službu jako součást celé skupiny služeb „Služby využívající polohu“.

Kompletním vypnutím v nastaveních systému může být funkčnost služby omezena nebo vyloučena.

Bližší informace o ochraně osobních údajů při používání služeb Porsche Connect naleznete v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů https://connect-store.porsche.com/cz/cs/t/privacy.