0 produkty/produktů

Vyhledávač vozidla

Obsaženo v: Balíček Dálkové ovládání vozu

Ať už stojíte kdekoli, vždy můžete spustit navádění ke svému vozu.
2 590,00 Kč / Rok

Služba je dostupná pouze v rámci balíčku služeb

K balíčku služeb

Popis

Se službou Vyhledávač vozidla budete mít vždy přehled o tom, kde se vaše Porsche právě nachází. Třeba když se s ním na výlet vydal jiný člen rodiny nebo když jste jej nechali stát na nepřehledném parkovišti a teď ho nemůžete najít… Chytrý telefon vás k němu na přání kdykoli dovede.

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro služby: Služba Vyhledávač vozidla

 

Pomocí služby „Vyhledávač vozidla“ lze prostřednictvím portálu My Porsche nebo aplikace Porsche Connect zobrazit aktuální polohu vašeho vozidla.  Kromě toho si můžete tuto polohu zobrazit na online mapě.

Při aktivaci služby se bezdrátové rozhraní pro služby týkající se vašeho vozidla nejdříve přihlásí pomocí identifikačního čísla vozidla k našemu systému.

Při navazování spojení mezi vaším koncovým zařízením k určení polohy a příslušnými systémy dochází mezi servery poskytovatelů služeb a vaším koncovým zařízením k výměně autentizačního klíče s časově omezenou platností.

Tento údaj potřebujeme k tomu, abychom mohli vaše vozidlo přiřadit k uživatelskému účtu a na základě toho ověřit, zda jste oprávněni k využívání dané služby. Právním základem pro toto opatření je plnění smlouvy uzavřené s vámi.

Kromě toho používáme tyto informace ve spojení s údajem o čase (časové razítko) využití služby za účelem vytvoření databáze anonymních statistik používání. Za tímto účelem ukládáme informace po dobu 12 měsíců. Právním základem pro toto opatření je náš oprávněný zájem na vylepšování naší nabídky.

Abychom mohli zobrazit polohu vašeho vozidla, je nám z vašeho vozidla při spuštění a vypnutí motoru, při otevření nebo zavření dveří a zadních výklopných dveří, při zjištění stavu baterie a také na vaši žádost provedenou prostřednictvím portálu My Porsche nebo aplikace Porsche Connect zasílána aktuální poloha vašeho vozidla. Na základě přenesených dat jsou vygenerovány informace potřebné k zobrazení polohy vozidla. Následně se informace zobrazí v portálu My Porsche nebo v aplikaci Porsche Connect. Vaše data budou za tímto účelem uložena v našem systému až do příští změny stavu a při změně stavu budou přepsána. Právním základem pro toto opatření je plnění smlouvy uzavřené s vámi.

Za účelem zobrazení polohy vozidla na mapě v případě odeslání dotazu na polohu vozidla prostřednictvím portálu My Porsche nebo aplikace Porsche Connect je vaším koncovým zařízením zaslána na server poskytovatele služeb poloha, pro kterou bylo vyžádáno zobrazení na mapě, a také požadovaný výsek mapy. Na základě přenesených dat se zobrazí příslušné mapy pro danou oblast. Následně jsou tyto údaje zaslány do vašeho koncového zařízení, kde mohou být zobrazeny. Vaše data jsou za tímto účelem uložena [uvést dobu uložení] [a následně odstraněna/anonymizována/přepsána]. Právním základem pro toto opatření je plnění smlouvy uzavřené s vámi.

K zobrazení aktuální polohy vozidla v portálu My Porsche a v aplikaci Porsche Connect využíváme poskytovatele služeb, kteří jsou pověřeni společností Porsche. Upozorňujeme, že servery poskytovatelů služeb, na nichž jsou data v rámci služby zpracovávána, se mohou nacházet také mimo Evropskou unii, resp. mimo Evropský hospodářský prostor. 

Máte možnost deaktivovat službu v nastaveních systému PCM (Porsche Communication Management = centrální řídicí jednotka pro zvuk, navigaci a komunikaci) vašeho vozidla. Dále máte možnost deaktivovat službu jako součást celé skupiny služeb „Služby využívající polohu“.

Kompletním vypnutím v nastaveních systému může být funkčnost služby omezena nebo vyloučena.

Bližší informace o ochraně osobních údajů při používání služeb Porsche Connect naleznete v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů, který je k dispozici na adrese https://connect-store.porsche.com/cz/cs/t/privacy.