0 produkter

Find køretøj

Indeholdt i: Car Remote-pakken

Start navigationen direkte til dit køretøj, uanset hvor du befinder dig.
kr. 749,00 / År

Der er kun adgang til denne tjeneste, hvis du køber tjenestepakken

Til tjenestepakke

Beskrivelse

Med funktionen Find køretøj ved du altid, hvor din Porsche er. Uanset om det er andre familiemedlemmer, der er ude at køre i den, eller om den holder på en stor og uoverskuelig parkeringsplads. Hvis du ønsker det, navigerer din smartphone dig sågar helt hen til din bil.

Databeskyttelse

Oplysninger om databeskyttelse for tjenester: Tjenesten Carfinder

 

Ved hjælp af tjenesten "Carfinder" kan du hente den aktuelle position for dit køretøj via My Porsche og via din Porsche Connect-app.  Du kan desuden få vist denne position på et online-kort.

Når tjenesten er aktiv, logger grænsefladen til køretøjsrelaterede tjenester i dit køretøj først på vores system med køretøjets stelnummer.

For at sikre at der kan oprettes en forbindelse mellem din slutenhed til visning af position og de nødvendige systemer, udveksles der en tidsbegrænset autorisationsnøgle mellem tjenesteudbydernes servere og din slutenhed.

Vi har brug for disse oplysninger for at kunne knytte køretøjet til din brugerkonto og kontrollere, om denne er berettiget til at anvende tjenesten. Det juridiske grundlag herfor er opfyldelsen af en aftale, vi har indgået med dig.

Vi anvender desuden disse oplysninger sammen med tidspunktet (tidsstemplet) for brugen af tjenesten til udarbejdelse af et datagrundlag for anonymiserede brugsstatistikker. Til dette formål gemmer vi oplysningerne i en periode på 12 måneder. Det juridiske grundlag herfor er vores legitime interesse i at forbedre vores tjenester.

For at vi kan vise dig køretøjets position, overføres køretøjets aktuelle position fra dit køretøj til os, når motoren tændes og slukkes, når dørene eller bagsmækken på dit køretøj åbnes eller lukkes, ved bestemte batteriniveauer samt på din foranledning gennem forespørgsel om køretøjets placering via My Porsche samt via din Porsche Connect-app. Ved hjælp af de overførte data genereres oplysninger til visning af køretøjets position. Herefter vises oplysningerne i My Porsche og i din Porsche Connect-app. Dine oplysninger gemmes til dette formål i vores system indtil næste statusændring og overskrives ved ændring af status. Det juridiske grundlag herfor er opfyldelsen af en aftale, vi har indgået med dig.

For at vi kan vise køretøjets position på et kort, overføres den positionsdato, som der anmodes om en kortvisning for, samt den ønskede kortradius fra din slutenhed til en tjenesteudbyders server, ved en forespørgsel om køretøjets position via My Porsche samt Porsche Connect-appen. Ved hjælp af de overførte data vises de tilhørende kort for det aktuelle område. Efterfølgende overføres disse til visning på din slutenhed. Dine data gemmes til dette formål [angiv lagringsvarigheden] [og slettes/anonymiseres/overskrives efterfølgende]. Det juridiske grundlag herfor er opfyldelsen af en aftale, vi har indgået med dig.

Vi arbejder med tjenesteudbydere, der modtager ordrer fra Porsche, i forbindelse med visningen af den aktuelle position for dit køretøj i My Porsche og i din Porsche Connect-app. Vær opmærksom på, at tjenesteudbydernes servere, som behandler data, der er defineret inden for rammerne af tjenesten, også kan befinde sig uden for den Europæiske Union eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. 

Du har grundliggende mulighed for at deaktivere tjenesten i systemindstillingerne i dit køretøjs PCM-modul (Porsche Communication Management = central styreenhed for audio, navigation og kommunikation). Her har du desuden mulighed for at deaktivere tjenesten som en del af den samlede tjenestegruppe "Positionstjenester".

En samlet frakobling i systemindstillingerne kan gøre, at funktionerne i tjenesten begrænses eller er helt utilgængelige.

Du kan finde yderligere oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger hos Porsche Connect i vores fortrolighedserklæring under https://connect-store.porsche.com/dk/da/t/privacy.