0 produkter

Placeringsalarm

Indeholdt i: Car Remote-pakken

Hold styr på, hvor din sportsvogn er.
kr. 749,00 / År

Der er kun adgang til denne tjeneste, hvis du køber tjenestepakken

Til tjenestepakke

Beskrivelse

Porsche Connect-appen sender dig en besked, så snart din Porsche overskrider en geografisk grænse, som du angiver. Det giver dig mere kontrol og større sikkerhed.

Databeskyttelse

Oplysninger om databeskyttelse for tjenester: Tjenesten Områdeadvarsel

 

Ved hjælp af tjenesten "Områdeadvarsel" kan du definere og aktivere op til fire cirkelformede geografiske områder på et online-kort via My Porsche og via din Porsche Connect-app. Når du kører ind i eller ud af et af disse områder, udløses en besked, som du kan modtage via My Porsche og via din Porsche Connect-app.

Når tjenesten er aktiv, logger grænsefladen til køretøjsrelaterede tjenester i dit køretøj først på vores system med køretøjets stelnummer.

For at sikre at der kan oprettes en forbindelse mellem din slutenhed til visning af position og de nødvendige systemer, udveksles der en tidsbegrænset autorisationsnøgle mellem tjenesteudbydernes servere og din slutenhed.

Vi har brug for disse oplysninger for at kunne knytte køretøjet til din brugerkonto og kontrollere, om denne er berettiget til at anvende tjenesten. Det juridiske grundlag herfor er opfyldelsen af en aftale, vi har indgået med dig.

Vi anvender desuden disse oplysninger sammen med tidspunktet (tidsstemplet) for brugen af tjenesten til udarbejdelse af et datagrundlag for anonymiserede brugsstatistikker. Til dette formål gemmer vi oplysningerne i en periode på 60 dage. Det juridiske grundlag herfor er vores legitime interesse i at forbedre vores tjenester.

For at kunne give dig besked, når du bevæger dig ind i eller ud af det definerede geografiske område, registreres dit køretøjs position først i dit køretøj, og det sammenlignes løbende med det geografiske område, du har fastlagt. Hvis det fastlagte område overskrides, sendes der en besked til den tilsluttede slutenhed. For at kunne give dig besked herom overfører dit køretøj desuden dets aktuelle position og et tidsstempel. Det juridiske grundlag herfor er opfyldelsen af en aftale, vi har indgået med dig.

De oplysninger, der overføres fra dit køretøj, gemmes med henblik på visning af hændelsen, hændelseshistorikken og køretøjets position i vores system. Oplysningerne vises i My Porsche og i din Porsche Connect-app. Det juridiske grundlag herfor er opfyldelsen af en aftale, vi har indgået med dig.

For at vi kan vise køretøjets position på et kort, overføres den positionsdato, som der anmodes om en kortvisning for, samt den ønskede kortradius fra din slutenhed til en tjenesteudbyders server, ved en forespørgsel om køretøjets position via My Porsche samt Porsche Connect-appen. Ved hjælp af de overførte data vises de tilhørende kort for det aktuelle område. Efterfølgende overføres disse til visning på din slutenhed. Dine data gemmes til det formål i 60 dage og slettes derefter. Det juridiske grundlag herfor er opfyldelsen af en aftale, vi har indgået med dig.

Vi arbejder med tjenesteudbydere, der modtager ordrer fra Porsche, i forbindelse med visningen af den aktuelle position for dit køretøj i My Porsche og i din Porsche Connect-app. Vær opmærksom på, at tjenesteudbydernes servere, som behandler data, der er defineret inden for rammerne af tjenesten, også kan befinde sig uden for den Europæiske Union eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. 

Du har grundliggende mulighed for at deaktivere tjenesten i systemindstillingerne i dit køretøjs PCM-modul (Porsche Communication Management = central styreenhed for audio, navigation og kommunikation). Her har du desuden mulighed for at deaktivere tjenesten som en del af den samlede tjenestegruppe "Tjenester med positionsbestemmelse".

En samlet frakobling i systemindstillingerne kan gøre, at funktionerne i tjenesten begrænses eller er helt utilgængelige.

Du kan finde yderligere oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger hos Porsche Connect i vores fortrolighedserklæring under https://connect-store.porsche.com/dk/da/t/privacy.