0 produkter

Tripstyring

Indeholdt i: Car Remote-pakken

Kontrollér tripdata for din sportsvogn.
kr.749.00 / År

Der er kun adgang til denne tjeneste, hvis du køber tjenestepakken

Til tjenestepakke

Beskrivelse

I My Porsche og Porsche Connect-appen har du med funktionen Tripstyring altid adgang til de aktuelle tripdata for dit køretøj. Du kan få oplysninger om køretiden, den tilbagelagte strækning, gennemsnitshastigheden og det gennemsnitlige forbrug. Du kan få vist samtlige rejsestatistikker, uanset om det drejer sig om enkelte ture eller den samlede oversigt.

Databeskyttelse

Oplysninger om databeskyttelse for tjenester: Tjenesten Kørselsdata

 

Ved hjælp af tjenesten "Kørselsdata" kan du hente oplysninger og statistikker om de ture, du har tilbagelagt med køretøjet, via My Porsche og via din Porsche Connect-app.

Når tjenesten er aktiv, logger grænsefladen til køretøjsrelaterede tjenester i dit køretøj først på vores system med køretøjets stelnummer.

For at sikre at der kan oprettes en forbindelse mellem din slutenhed til visning af position og de nødvendige systemer, udveksles der en tidsbegrænset autorisationsnøgle mellem tjenesteudbydernes servere og din slutenhed.

Vi har brug for disse oplysninger for at kunne knytte køretøjet til din brugerkonto og kontrollere, om denne er berettiget til at anvende tjenesten. Det juridiske grundlag herfor er opfyldelsen af en aftale, vi har indgået med dig.

Vi anvender desuden disse oplysninger sammen med tidspunktet (tidsstemplet) for brugen af tjenesten til udarbejdelse af et datagrundlag for anonymiserede brugsstatistikker. Til dette formål gemmer vi oplysningerne i en periode på 12 måneder. Det juridiske grundlag herfor er vores legitime interesse i at forbedre vores tjenester.

For at kunne vise dig oplysninger og statistikker om de ture, du har tilbagelagt med køretøjet, overføres følgende oplysninger, når motoren slukkes og ved nulstilling af triptælleren i dit køretøj, til os:

  • tilbagelagt strækning
  • køreturens varighed
  • gennemsnitlige hastighed
  • og det gennemsnitlige brændstofforbrug

fra dit køretøj til os. Dine oplysninger gemmes til dette formål i vores system indtil næste statusændring og overskrives ved ændring af status. Det juridiske grundlag herfor er opfyldelsen af en aftale, vi har indgået med dig.

Vi arbejder med tjenesteudbydere, der modtager ordrer fra Porsche, i forbindelse med visningen af den aktuelle position for dit køretøj i My Porsche og i din Porsche Connect-app. Vær opmærksom på, at tjenesteudbydernes servere, som behandler data, der er defineret inden for rammerne af tjenesten, også kan befinde sig uden for den Europæiske Union eller det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. 

Du har grundliggende mulighed for at deaktivere tjenesten i systemindstillingerne i dit køretøjs PCM-modul (Porsche Communication Management = central styreenhed for audio, navigation og kommunikation). Her har du desuden mulighed for at deaktivere tjenesten som en del af den samlede tjenestegruppe "Tjenester uden positionsbestemmelse".

En samlet frakobling i systemindstillingerne kan gøre, at funktionerne i tjenesten begrænses eller er helt utilgængelige.

Du kan finde yderligere oplysninger om beskyttelse af personlige oplysninger hos Porsche Connect i vores fortrolighedserklæring under https://connect-store.porsche.com/dk/da/t/privacy.