0 toodet

Car Alarm

Saadaval: Car Remote'i pakett

Saate teavituse kohe, kui teie auto alarmsüsteem tuvastab võõra sekkumise.
99,00 € / Aasta

Teenus on saadaval vaid teenuste paketis

Teenuste paketi juurde

Kirjeldus

Sportauto on nagu teie pereliige, seepärast kaitsete seda ka samuti. Kui juhtub halvim ja teie Porsche varastatakse, saate teavituse oma nutitelefonis või jaotises My Porsche. Nii saate võimalikult ruttu reageerida ja võtta tarvitusele järgmised meetmed.

Andmekaitse

Andmekaitset puudutav teade
Teenus: Car Alarm

Teenusega „Car Alarm“ saadab teie sõiduk vargusevastase alarmi traadita võrguühenduse kaudu, kui käivitub vargust takistav alarmsüsteem, mille võite saada portaalist My Porsche või rakendusest Porsche Connect.

Kui vargust takistav alarmsüsteem on aktiveeritud, logib sõidukiga seotud teenuste juhtmeta liides esmalt meie süsteemi sisse, kasutades sõiduki identifitseerimisnumbrit. Me vajame seda teavet, et saaksime siduda teie sõiduki teie kasutajakontoga ja kontrollida selle õigusi teenuse kasutamiseks.

Anonüümseks muudetud kasutajastatistika andmebaasina salvestame 12 kuuks teie teenuskõned koos teie sõiduki identifitseerimisnumbri ja ajatempliga. Sellele lisaks edastatakse standardteave vargust takistava alarmsüsteemi käivitamiseks.

Teie sõiduki poolt edastatud teave salvestatakse meie süsteemis sündmuse ja selle ajaloo kuvamise eesmärgil. Teave kuvatakse portaalis My Porsche ja rakenduses Porsche Connect.

Sellele lisaks, kui teenus „Car Alarm“ käivitub, saadab meie süsteem SMS-sõnumi või veebipõhise teate lõppseadmele, mille te olete registreerinud portaalis My Porsche või olete ühendanud rakendust Porsche Connect kasutades. Selle teate edastamiseks kasutame, olenevalt teie seadme operatsioonisüsteemist, teenusepakkujate Google (Android-platvorm) ja Apple (iOS-platvorm) sõnumiteenust. Palun arvestage, et teenusepakkujate serverid, milles andmeid teenuse osutamise raames töödeldakse, võivad asuda ka väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

Aktiveerides oma sõidukis privaatrežiimi üksuse PCM (Porsche Communication Management = keskjuhtseade audio, navigeerimise ja kommunikatsiooni haldamiseks) süsteemisätetes, saate deaktiveerida andmevahetuse meie süsteemiga, mis toimub sõidukiga seotud teenuste liidese traadita võrguühenduse kaudu. Deaktiveerimine ei hõlma teatud andmete edastamist hädaabiteenustele. Aktiveerides oma sõidukis juurdepääsu andmetele portaali My Porsche või rakenduse Porsche Connect kaudu. Selle tulemusel on võimalik, et süsteemi funktsionaalsus on piiratud või selle funktsioonid ei ole enam kättesaadavad.

Täiendavat teavet andmekaitse kohta seoses rakendusega Porsche Connect leiate dokumendist „Privaatsuspõhimõtted “.