0 toodet

Car Finder

Saadaval: Car Remote'i pakett

Käivitage kõikjalt navigeerimine oma auto juurde.
99,00 € / Aasta

Teenus on saadaval vaid teenuste paketis

Teenuste paketi juurde

Kirjeldus

Carfinderi abil teate alati, kus teie Porsche momendil asub. Sõltumatult sellest, kas teie pereliikmed on sellega teel või püüate seda kaootilises parklas leida – soovi korral juhatab teie nutitelefon teid sõiduki asukohani.

Andmekaitse

Andmekaitset puudutav teade
Teenus: Carfinder

Teenusega „Carfinder" saate kasutada portaali My Porsche ja rakendust Porsche Connect, et laadida alla oma sõiduki praeguse asukoha andmed ja kuvada need veebipõhisel kaardil.

Kui teenus on aktiivne, logib sõidukiga seotud teenuste juhtmeta liides meie süsteemi sisse, kasutades sõiduki identifitseerimisnumbrit. Me vajame seda teavet, et saaksime siduda teie sõiduki teie kasutajakontoga ja kontrollida selle õigusi teenuse kasutamiseks.

Selleks et näidata teie sõiduki praegust asukohta, edastab teie sõiduk oma praeguse asukoha. Ülekanne toimub iga kord, kui mootor käivitatakse ja lülitatakse välja, sõiduki uksi või tagaluuki avatakse või suletakse, aku laetuse teatavatel tasemetel ja teie taotlusel, kui esitate päringu sõiduki asukoha kohta portaali My Porsche ja rakenduse Porsche Connect kaudu.

Teie sõiduki poolt edastatud teave salvestatakse meie süsteemis sõiduki asukoha kuvamise eesmärgil. Teave kuvatakse portaalis My Porsche ja  rakenduses Porsche Connect. Viimane teadaolev olek on alati salvestatud meie süsteemis ja kirjutatakse oleku muutumise korral üle.

Me kasutame Porsche poolt volitatud teenusepakkujaid, et kuvada teie sõiduki praegust asukohta portaalis My Porsche ja rakenduses Porsche Connect. Palun arvestage, et teenusepakkujate serverid, milles andmeid teenuse osutamise raames töödeldakse, võivad asuda ka väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Ühenduse loomiseks teie seadmega vahetavad teenusepakkuja serverid ja teie seade omavahel ajapiiranguga autentimisvõti

Kui sõiduki asukoha päring esitatakse portaali My Porsche ja rakenduse Porsche Connect kaudu, edastatakse asukohaandmed, mille jaoks taotletakse kaardi kuvamist, ja soovitud kaardi raadius teie seadmest teenusepakkuja serveritesse. Lähtuvalt edastatud asukohaandmetest ja soovitud kaardi raadiusest, määrab teenusepakkuja kindlaks asjakohased kaardid vastava piirkonna jaoks ja edastab need kuvamiseks teie seadmesse.

Anonüümseks muudetud kasutajastatistika andmebaasina salvestame 12 kuuks kõik teie sõiduki või teie kliendiliidese teenuskõned koos teie sõiduki identifitseerimisnumbri ja ajatempliga.

Aktiveerides oma sõidukis privaatrežiimi üksuse PCM (Porsche Communication Management = keskjuhtseade audio, navigeerimise ja kommunikatsiooni haldamiseks) süsteemisätetes, saate deaktiveerida andmevahetuse meie süsteemiga, mis toimub sõidukiga seotud teenuste liidese traadita võrguühenduse kaudu. Deaktiveerimine ei hõlma teatud andmete edastamist hädaabiteenustele. Aktiveerides oma sõidukis juurdepääsu andmetele portaali My Porsche või rakenduse Porsche Connect kaudu. Selle tulemusel on võimalik, et süsteemi funktsionaalsus on piiratud või selle funktsioonid ei ole enam kättesaadavad.

Täiendavat teavet andmekaitse kohta seoses rakendusega Porsche Connect leiate dokumendist „Privaatsuspõhimõtted “.