0 toodet

Ilm

Saadaval: Navigatsiooni ja info-meelelahutuse pakett

Olgu päike, vihm või lumi – oma sportautost saate uusimat infot ilma kohta.
159,00 € / Aasta

Teenus on saadaval vaid teenuste paketis

Teenuste paketi juurde

Kirjeldus

Kõik räägivad ilmast. Teie Porsche teab, mis ilm tuleb. Porsche Connecti teenus „Ilm” kuvab infograafikal hetke ilma ning järgmiste tundide ja päevade ilmateadet. Ilmaennustus hõlmab temperatuuri, päikesetundide arvu, vihma võimalust, tuule kiirust ning ilmahoiatusi.

Nii saate sõidu ajal otsustada, kas soovite vihma eest põgeneda või tuule ja ilmaga silmitsi seista. Sest üks on kindel – Porsches muutub iga sõit lõbusõiduks, isegi kui päikest parasjagu ei paista.

Üksikasjalikud andmekaitsejuhised selle teenuse kohta leiate tooteteabe juurest Connect Store´ist.

Andmekaitse

Teenuste andmekaitsealane teave Teenus Weather

 

Teenusega Weather saate vaadata ilmateadet praeguses asukohas, aktiivses sihtkohas või mõnes salvestatud lemmikkohas. Ilmateatega lemmikute funktsiooni kasutamiseks peab klient sõidukis oma Porsche ID-ga sisse logima. 

 

Kui sõidukis valitakse teenus, logib PCM (Porsche Communication Management) esmalt meie süsteemi sisse, kasutades teie sõiduki tehasetähist.

 

Selleks et võimaldada ühenduse loomist teie sõiduki PCM-iga, vahetatakse meie süsteemide ja teie sõiduki PCM-i vahel ajapiiranguga volituste võtit.

Vajame neid andmeid, et seostada teie sõidukit teie kasutajakontoga ja kontrollida selle õigust teenuse kasutamiseks. Selle õiguslikuks aluseks on teiega sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmine.

 

Peale selle kasutame neid andmeid koos teenuste laadimise ajaga (ajatempel), et koostada anonüümse kasutamisstatistikaga andmebaas. Sel eesmärgil salvestame andmed 12 kuuks. Selle õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi pakkumise tõhustamiseks.

 

Selleks et vaadata ilmateadet praeguses kohas, sihtkohas ja lemmikkohtades, edastatakse pärast ühenduse loomist teie sõidukist sisupakkujale linnade ja koordinaatide loend. Edastatud andmetega leitakse eelnimetatud kohtade ilmateated. Seejärel salvestatakse meie süsteemi Porsche ID ala lemmikute loend koos linna nime ja koordinaatidega. Sel eesmärgil salvestatakse teie andmed meie süsteemi ja kustutatakse, kui teete käsitsi muudatusi. Selle õiguslikuks aluseks on teiega sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmine.

 

Selleks et mõne asukoha ilmateadet otsida, edastatakse otsitud linn teie sõidukist meie süsteemide kaudu sisupakkujale. Edastatud andmetega edastatakse otsitud linn ja geograafilised koordinaadid. Seejärel edastatakse need tulemused kuvamiseks teie seadmesse. Selle otstarbe jaoks ei salvestata ega logita teie andmeid. Andmetöötluse aluseks on teiega sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmine. 

 

Selleks et kuvada otsitud koha ilmateadet, edastatakse geograafilised, kliendiga vahetult mitteseostatud koordinaadid teie sõidukist sisupakkujale. Edastatud andmetega esitatakse päring geograafiliste koordinaatide ilmateate jaoks. Seejärel edastatakse need tulemused kuvamiseks teie seadmesse. Selle otstarbe jaoks ei salvestata ega logita teie andmeid. Andmetöötluse aluseks on teiega sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmine. 

Ilmateate esitamiseks kasutame teenusepakkujaid, kes on Porschelt vastava tellimuse saanud. Pidage silmas, et teenusepakkuja serverid, milles töödeldakse andmeid teenuse pakkumise raames, võivad asuda ka väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa majandusruumi. 

 

Te saate teenuse alati inaktiveerida oma sõiduki PCM-i süsteemiseadistustes. Lisaks on seal võimalik inaktiveerida teenus osana terviklikust teenuste rühmast Asukoha tuvastamise või andmete edastamise teenused.

 

Süsteemi seadetes täieliku väljalülitamise tagajärjel võib teenuse toimimine olla piiratud või võimatu.

Täpsemat teavet Porsche Connecti andmekaitse kohta leiate meie andmekaitsedeklaratsioonist https://connect-store.porsche.com/ee/et/t/privacy.