0 toodet

Location Alarm

Saadaval: Car Remote'i pakett

Säilitage kontroll oma sportauto asukoha üle.
99,00 € / Aasta

Teenus on saadaval vaid teenuste paketis

Teenuste paketi juurde

Kirjeldus

Porsche Connecti rakendus saadab teile teate kohe, kui teie Porsche ületab teie poolt määratud geograafilist piiri – nii on teie sõiduk veelgi turvalisemalt teie kontrolli all.

Andmekaitse

Andmekaitset puudutav teade
Teenus: Location Alarm

Teenusega „Location Alarm" saate määrata kindlaks kuni neli ringikujulist geograafilist piirkonda veebipõhisel kaardil portaali My Porsche ja rakenduse Porsche Connect kaudu. Nendesse piirkondadesse sisenemisel või nendest lahkumisel käivitub teatis, mille te võite saada portaali My Porsche ja rakenduse Porsche Connect kaudu.

Me kasutame Porsche poolt volitatud teenusepakkujaid, et kuvada vastavat kaardi osa portaalis My Porsche ja rakenduses Porsche Connect. Palun arvestage, et teenusepakkujate serverid, milles andmeid teenuse osutamise raames töödeldakse, võivad asuda ka väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Ühenduse loomiseks teie seadmega vahetavad teenusepakkuja serverid ja teie seade omavahel ajapiiranguga autentimisvõtit. Kaardi kuvamisel portaali My Porsche või rakenduse Porsche Connect kaudu edastatakse soovitud kaardi raadius teie seadmest teenusepakkujate serveritesse. Lähtuvalt soovitud kaardi raadiusest, määrab teenusepakkuja kindlaks asjakohase kaardi osa vastava piirkonna jaoks ja edastab selle kuvamiseks teie seadmesse.

Pärast geograafilise piirkonna kindlaks määramist edastatakse valitud piirkonna vastava asukoha teave meie süsteemi ja sealt edasi teie sõidukile.

Sõiduki opereerimise ajal registreeritakse esmalt sõiduki asukoht teie sõidukis ja seda võrreldakse pidevalt teie poolt määratud geograafilise piirkonnaga. Valitud geograafilisse piirkonda sisenemisel või sellest väljumisel logib sõidukiga seotud teenuste juhtmeta liides meie süsteemi sisse, kasutades sõiduki identifitseerimisnumbrit. Me vajame seda teavet, et saaksime siduda teie sõiduki teie kasutajakontoga ja kontrollida selle õigusi teenuse kasutamiseks. Teie asjakohaseks teavitamiseks edastab teie sõiduk ka oma praeguse asukoha andmed ja ajatempli.

Teie sõiduki poolt edastatud teave salvestatakse meie süsteemis sündmuse, selle ajaloo ja sõiduki asukoha andmete kuvamise eesmärgil. Teave kuvatakse portaalis My Porsche ja teie rakenduses Porsche Connect.

Sellele lisaks saadab meie süsteem tõuketeate lõppseadmele, mille te olete ühendanud rakendust Porsche Connect kasutades, kui sisenesite valitud geograafilisse piirkonda või lahkusite sellest. Selle teate edastamiseks kasutame, olenevalt teie seadme operatsioonisüsteemist, teenusepakkujate Google (Android-platvorm) ja Apple (iOS-platvorm) sõnumiteenust. Palun arvestage, et teenusepakkujate serverid, milles andmeid teenuse osutamise raames töödeldakse, võivad asuda ka väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

Anonüümseks muudetud kasutajastatistika andmebaasina salvestame 12 kuuks kõik teie sõiduki või teie kliendiliidese teenuskõned koos teie sõiduki identifitseerimisnumbri ja ajatempliga.

Aktiveerides oma sõidukis privaatrežiimi üksuse PCM (Porsche Communication Management = keskjuhtseade audio, navigeerimise ja kommunikatsiooni haldamiseks) süsteemisätetes, saate deaktiveerida andmevahetuse meie süsteemiga, mis toimub sõidukiga seotud teenuste liidese traadita võrguühenduse kaudu. Teie sõiduki süsteemi on võimalik deaktiveerida meie süsteemi ja teie sõiduki traadita võrguühenduse andmevahetuse kaudu. Deaktiveerimine ei hõlma teatud andmete edastamist hädaabiteenustele. Aktiveerides privaatrežiimi või, teise võimalusena, keelates kaugjuurdepääsu sõiduki PCM-i süsteemisätetes, keelate oma sõidukis juurdepääsu andmetele portaali My Porsche või rakenduse Porsche Connect kaudu. Selle tulemusel on võimalik, et süsteemi funktsionaalsus on piiratud või selle funktsioonid ei ole enam kättesaadavad.

Täiendavat teavet andmekaitse kohta seoses rakendusega Porsche Connect leiate dokumendist „Privaatuspõhimõtted “.