0 toodet

Navigation Plus

Saadaval: Navigatsiooni ja info-meelelahutuse pakett

Integreerige uusimad liiklusteated reaalajas oma navigatsioonisüsteemi ja vältige nii ummikuid ja aeglast liiklust.
159,00 € / Aasta

Teenus on saadaval vaid teenuste paketis

Teenuste paketi juurde

Kirjeldus

Marsruudi arvutamine Teie Porsche navigatsioonisüsteemis toimub paralleelselt veebis ning samuti Porsche Communication Managementi kaudu. Nii ühendatakse kahe lahenduse parimad küljed: veebinavigatsioon pakub eelist kasutada värskemaid kaardimaterjale ja jälgida samal ajal kõiki olulisi liiklusteateid. Marsruudi planeerimine PCM-i kaudu seevastu ei sõltu andmeühendusest ja on igal ajal saadaval. Parim: PCM otsustab ise, milline navigatsioonisüsteem annab tulemuseks kiireima marsruudi. Oma eesmärke saate juba varem Porsche Connect rakenduses mugavalt otsida ning oma sportautole edastada.

 

Reaalajas liiklus

Teel linna, ärikohtumisele või koduteel pärast edukat päeva – reaalajas liikluse andmetega jõuate rahulikumalt ja kiiremini sihtkohta. Teed tähistatakse kaardivaates erinevate, liiklusolukorrast sõltuvate värvidega – kollane tähistab aeglast liiklust, punane ummikut. Eelis teie jaoks: te näete juba varakult, kui tihe on liiklus teie marsruudil ja millised on parimad alternatiivid. PCM-i olekuribal näete olemasoleva veebiühenduse sümboli abil igal ajal, kas reaalajas liiklusandmed on saadaval.

 

Satelliidikaart

Lisaks tavalisele kahemõõtmelisele või perspektiivis kaardikuvale saate kasutada ka satelliidiandmeid hoonete, tänavate ja maastiku aerofotode jaoks.

Nii on teil juba enne saabumist selge pilt oma ümbruskonnast ja sihtkohast.

 

Isiklikud marsruudid

Sageli läbitavate marsruutide puhul pakub Porsche Communication Management (PCM) alternatiivseid marsruute – seda juba 4. sõidul mööda sama rada, kui navigatsioon pole sisse lülitatud. On tore, kui on olemas kaassõitja, keda saab alati usaldada. Funktsiooni Isiklikud marsruudid saab aktiveerida ja inaktiveerida PCM-i menüüs Navigatsiooniseaded / Isiklikud marsruudid.

 

Kaardiandmete võrguvärskendus

Tänu võrguvärskendustele on kaardiandmed alati ajakohased. Selleks, et andmeside kasutamine oleks võimalikult tõhus, laaditakse ainult muudatused. Lisaks saab valida eraldi regioone või riike. Ja loomulikult saate alati ise otsustada, millal tuleks mõni värskendus laadida, näiteks juhul, kui saadaval on WLAN-ühendus.

 

Reaalajas liiklusandmed ei ole saadaval kõikides riikides. Teie riigis teenuse kättesaadavuse kohta teabe saamiseks pöörduge Porsche keskusesse.

Andmekaitse

Andmekaitset puudutav teade

Teenus: Navigation Plus

 

Teenusega „Navigation Plus" saate kasutada portaali My Porsche, rakendust Porsche Connect või oma sõidukit traadita võrguühenduse kaudu järgmisteks tegevusteks:

  • marsruuti puudutava praeguse või prognoositava navigeerimis- ja liiklusteabe alla laadimiseks lähtuvalt teie eelmistest sihtkohtadest ja marsruutidest (Navigeerimine),
  • reaalajaliste liiklusolukordade kuvamiseks marsruudil koos reaalajas saadava liiklusteabega (Reaalajas saadav liiklusteave),
  • navigeerimiskaardi hoiustamiseks koos ajakohaste satelliidi aerofotodega (Satelliitkaart),
  • vastavalt saadavalolekule, osana aadresside otsingust, valitud sihtkoha tänavapiltide kuvamiseks (Panoraamvaade),
  • ilma aktiivse navigeerimiseta sageli sõidetud marsruutidel, alternatiivsete marsruutide pakkumiseks ja prognoosimiseks (Isiklikud marsruudid) või
  • navigeerimiskaardi osade värskendamiseks muudest teguritest sõltuvalt, lähtuvalt teie piirkondliku kasutamise sagedusest (Veebipõhise kaardi värskendus).

 

Alamfunktsiooni „Navigeerimine" saab sujuvalt kasutada ka erinevatel väljundseadmetel.

 

Kui sõidukist tehakse teenuskõne, logib teie sõiduki üksus PCM (Porsche Communication Management = keskjuhtseade audio, navigeerimise ja kommunikatsiooni haldamiseks) esmalt sõiduki identifitseerimisnumbriga meie süsteemi sisse. Me vajame seda teavet, et saaksime siduda teie sõiduki teie kasutajakontoga ja kontrollida selle õigusi teenuse kasutamiseks. Anonüümseks muudetud kasutajastatistika andmebaasina salvestame 12 kuuks teie teenuskõned koos teie sõiduki identifitseerimisnumbri ja ajatempliga. Valides teenuse portaali My Porsche või rakenduse Porsche Connect kaudu, logitakse teid Porsche ID-ga sisse.

 

Alamfunktsiooni „Navigeerimine" jaoks saate valida, sisestada ja salvestada sihtkohti oma sõiduki PCM-is või rakenduses Porsche Connect. Need sihtkohad ja marsruudid sünkroonitakse, kui seade ühendatakse teie sõiduki PCM-i ja rakenduse Porsche Connect vahel. Kui funktsioon „Isiklikud marsruudid" on sõiduki PCM-is aktiveeritud, saab PCM salvestada teie sõiduki sihtkohad, marsruudid ja prognoositavad võimalikud tulevased sihtkohad, lähtuvalt eelnevatest sihtkohtadest ja marsruutidest, et määrata praegune navigeerimis- ja liiklusteave (Isiklikud marsruudid) eeldatava marsruudi jaoks.

 

Me kasutame Porsche poolt volitatud teenusepakkujaid, et pakkuda teenuse „Navigation Plus" alamfunktsioone. Palun arvestage, et teenusepakkujate serverid, milles andmeid teenuse osutamise raames töödeldakse, võivad asuda ka väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Ühenduse loomiseks teie sõiduki PCM-iga vahetavad teenusepakkuja ja teie sõiduki PCM omavahel ajapiiranguga autentimisvõtit

 

Pärast ühenduse loomist, sõltuvalt alamfunktsioonist, edastatakse

  • praegune asukoht, praegune kiirus ja praegune liikumissuund ja, kui see on kohaldatav, aktiivsed või prognoositavad navigeerimissihtkohad ja vastava marsruudi juhised (Navigeerimine),
  • praegune asukoht, praegune kiirus ja praegune liikumissuund (Reaalajas saadav liiklusteave),
  • teie kaardi praegune osa, lähtuvalt teie sõiduki asukohast, ja kui see on kohaldatav, teised kaardi osad koos teie marsruudiga (Satelliitkaart), ja
  • teie päringu asukohateave, näiteks teie HP otsingu tulem (Panoraamvaade),

teie sõiduki PCM-ist otse teenusepakkujate serveritesse. Teenusepakkujad määravad esitatud andmete alusel kindlaks andmed, mida te vajate, ja edastavad need teie sõiduki PCM-ile. Alamfunktsiooni „Veebipõhise kaardi värskendus" kasutamise osana vajavad teenusepakkujate serverid teie navigeerimissüsteemi poolt praegu kasutatava versiooni ja piirkonna värskendamist iga kord, kui sõiduk käivitatakse, ja nende abil kontrollitakse uue kaardimaterjali kättesaadavust. Kui uus kaardimaterjal on saadaval, edastatakse see otse väliste teenusepakkujate serveritest teie sõiduki navigeerimissüsteemi ning see protsess ja värskenduste arv piirkonna ja kvartali kohta dokumenteeritakse meie süsteemis teile saadavalolevate värskenduste sisu haldamise otstarbel.

 

Lisaks sellele on võimalik, et eelnimetatud teave, mis edastatakse teie sõidukist teenusepakkujatele ilma teie isikuandmete või sõiduki identifitseerimisnumbrita, salvestatakse teenusepakkujate poolt ja seda kasutatakse teenuse parandamiseks või teenuste andmebaasi täiendamiseks.

 

Deaktiveerides süsteemisätetes PCM-i raadiomooduli, saate deaktiveerida oma sõiduki PCM-i andmevahetuse traadita võrguühenduse kaudu. Selle tulemusel on võimalik, et süsteemi funktsionaalsus on piiratud või selle funktsioonid ei ole enam kättesaadavad.

 

Täiendavat teavet andmekaitse kohta seoses rakendusega Porsche Connect leiate dokumendist „Privaatsuspõhimõtted“.