0 toodet

Otsing

Saadaval: Navigatsiooni ja info-meelelahutuse pakett

Teel olles restoranide, hotellide, tanklate ja parklate teabe otsimine ja avamine.
€ 159,00 / Aasta

Teenus on saadaval vaid teenuste paketis

Teenuste paketi juurde

Kirjeldus

Keset linna – tegevuse keskel. Kogu teave erisihtkohtade, näiteks restoranide kohta on Porsche Connectiga otse PCM-i otsingus leitav. Lisaks aadressile ja kontaktandmetele kuvatakse teile andmeside olemasolu korral ka restorani külastanud inimeste hinnangud. Päringuid saab teha Full HD puuteekraani kaudu otse navigeerimismenüüs või hääljuhtimisega.

Integreeritud parkimiskohanäiduga ei pea te enam otsimisele aega kulutama. Porsche Connect teab, millised parklad on teie läheduses, millal on need saadaval, milline on nende täituvus ja kui palju tuleb parkimise eest tasuda.

Kas Teie Porsche vajab tankimist? Porsche Connect teavitab Teid ka lähimatest kütusetanklatest ja päevakohastest kütusehindadest. Või vajab Teie Porsche autoaku laadimist? Funktsioon „Finder“ võimaldab Teil lisaks laadimisjaamade leidmisele filtreerida ka Porsche laadimisjaamu.*

 

Teenuse Finder teatud funktsioonid ja sisu ei ole saadaval kõikides keeltes ja riikides. See puudutab näiteks hotellide ja restoranide kohta käivat teavet ja neile antud hinnanguid.
Selle teenuse funktsioonide ulatuse kohta täpse teabesaamiseks pöörduge oma riigis asuvasse Porsche keskusesse.

 

*Ainult E-hübriidsõidukitele

Andmekaitse

Andmekaitset puudutav teade

Teenus: Finder

 

Teenusega „Finder" saate kasutada portaali My Porsche, rakendust Porsche Connect ja ka oma sõidukit, et määrata kindlaks erisihtkohad oma piirkonnas, teie marsruudil või teie navigeerimissihtkohas traadita võrguühenduse kohta. Te võite saada ka ajakohast teavet huvipunktide kohta nagu hõivatus (parkimiskohad), saadavalolevad laadimisjaamad (e-tanklad), praegused hinnangud (hotellid, restoranid, turismiatraktsioonid) ja kütusehinnad (bensiinijaamad), lahtiolekuajad, maksevõimalused ja muu saadavalolev teave.

 

Kui sõidukist tehakse teenuskõne, logib teie sõiduki üksus PCM (Porsche Communication Management = keskjuhtseade audio, navigeerimise ja kommunikatsiooni haldamiseks) esmalt sõiduki identifitseerimisnumbriga meie süsteemi sisse. Me vajame seda teavet, et saaksime siduda teie sõiduki teie kasutajakontoga ja kontrollida selle õigusi teenuse kasutamiseks. Anonüümseks muudetud kasutajastatistika andmebaasina salvestame 12 kuuks teie teenuskõned koos teie sõiduki identifitseerimisnumbri ja ajatempliga. Valides teenuse portaali My Porsche või rakenduse Porsche Connect kaudu, logitakse teid Porsche ID-ga sisse.

 

Otsingute tegemiseks ja otsingu tulemite loomiseks kasutame Porsche poolt volitatud teenusepakkujaid. Palun arvestage, et teenusepakkujate serverid, milles andmeid teenuse osutamise raames töödeldakse, võivad asuda ka väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Ühenduse loomiseks teie sõiduki PCM-iga vahetavad meie süsteemid ja teie sõiduki PCM omavahel ajapiiranguga ajutist autentimisvõtit.

 

Ühenduse loomise järel edastatakse vastav otsingutermin, teie sõiduki praegune asukoht ja, kui see on kohaldatav, teie navigeerimissihtkoht ja marsruut, meie süsteemi kaudu otse vastavatele teenusepakkujatele. Teenusepakkujad määravad kindlaks vastavad otsingutulemid, lähtuvalt nõutud otsinguterminist ning asukoha, sihtkoha ja marsruudi teabest. Järgnevalt seotakse teave meie süsteemi poolt teie sõidukiga ja edastatakse teie sõiduki PCM-ile.

 

Korduvate teabepäringute esitamise vältimiseks teenusepakkujatele, juhul kui mitme kasutaja päringud on identsed, säilitatakse otsingupäringuid ja teenusepakkujatega vahetatud sisu teie päringu osana tsentraalselt 30 päeva jooksul ja neid kasutatakse vastavate päringute ja vastava sisu määramiseks.

 

Teie sõiduki PCM-i või rakendusse Porsche Connsect sisestatud otsinguterminid edastatakse sõiduki otsingustatistikasse, et teha korduvad otsinguterminid eelvalikus kiiremini kättesaadavaks. Seda otsingustatistikat saab kustutada, lähtestades tehasesätted.

 

Deaktiveerides süsteemisätetes PCM-i raadiomooduli, saate deaktiveerida oma sõiduki PCM-i andmevahetuse traadita võrguühenduse kaudu. Selle tulemusel on võimalik, et süsteemi funktsionaalsus on piiratud või selle funktsioonid ei ole enam kättesaadavad.

 

Täiendavat teavet andmekaitse kohta seoses rakendusega Porsche Connect leiate dokumendist „Privaatsuspõhimõtted“.