0 toodet

Risk Radar

Saadaval: Navigatsiooni ja info-meelelahutuse pakett

Side teie sõiduki ja teiste sõidukite vahel annab eelise.
159,00 € / Aasta

Teenus on saadaval vaid teenuste paketis

Teenuste paketi juurde

Kirjeldus

Porsche sportautod on omavahel ühendatud. Teie Porsche saab seeläbi kasutada teiste sõidukite jagatud anonüümset teavet – nn parveandmeid. Uue Risk Radariga antakse teile näiteks hoiatus, kui lähima kilomeetri piires on juhtunud avarii.

Nii saate varakult selleks valmis olla, et teie ja teie perekond oleksid kaitstud ja saaksid segamatult keskenduda millelegi tõeliselt erilisele: sõidu nautimisele.

 

Andmekaitse

Andmekaitsealane teave

Teenus: Risk Radar

 

Teenusega Risk Radar saate oma sõidukis raadioside kaudu laadida ajakohast teavet liiklusmärkide ja ümbritsevate ohtude kohta oma asukohas, marsruudil ja navigatsiooni sihtkohas.

 

Kui teenus valitakse teie sõidukis, logib teie sõiduki PCM (Porsche Communication Management = heli, navigatsiooni ja side tsentraalne juhtseade) esmalt meie süsteemi sisse, kasutades sõiduki tehasetähist. Vajame neid andmeid, et seostada teie sõidukit teie kasutajakontoga ja kontrollida selle õigust teenuse kasutamiseks. Anonüümse kasutamisstatistika andmebaasi koostamiseks salvestame teenuse kasutamise koos teie sõiduki tehasetähisega ja ajatempliga 12 kuuks.

 

Liiklusmärkide ja ajakohase ohuteabe tuvastamiseks ja teabe esitamiseks kasutame teenusepakkujaid, kes on Porschelt vastava tellimuse saanud. Pidage silmas, et teenusepakkuja serverid, milles töödeldakse andmeid teenuse pakkumise raames, võivad asuda ka väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa majandusruumi. Selleks et saaks luua ühenduse teie sõiduki PCM-iga, vahetatakse teenusepakkuja serverite ja teie sõiduki vahel ajapiiranguga volituste võtit.

 

Pärast ühenduse loomist edastab teie sõiduki PCM teenusepakkuja serveritele järgmised andmed: teie sõiduki praegune asukoht, praegune kiirus ja praegune sõidusuund, sõiduki kaamera poolt tuvastatud liiklusmärkide andmed, sõiduki andurite poolt tuvastatud võimalikud ohusündmuste andmed. Teie sõiduki asukoha alusel tuvastavad teenusepakkujad praeguse sõidu piirkonna jaoks olulised liiklusmärgid ja ohuteabe ning edastavad need teie sõiduki PCM-ile.

 

Lisaks sellele võib teenusepakkuja salvestada eelnimetatud, teie sõidukist teenusepakkujale edastatud andmed selliselt, et need ei sisalda andmeid teie isiku ega teie sõiduki tehasetähise kohta; neid andmeid saab kasutada teenuse tõhustamiseks või teenuse andmebaasi loomiseks.

 

Kui lülitate süsteemi seadistustes PCM-i raadiosidemooduli välja, saate oma sõiduki PCM-i raadiosideühenduse kaudu toimuva andmevahetuse inaktiveerida. Teenuse funktsionaalsus võib olla seeläbi piiratud või katkeda täielikult.

 

Täpsemat teavet Porsche Connecti andmekaitse kohta leiate meie andmekaitsedeklaratsioonist: https://connect-store.porsche.com/ee/et/t/privacy.