0 toodet

Speed Alarm

Saadaval: Car Remote'i pakett

Saate teavituse, kui teie sportauto sõidab määratud kiirusest kiiremini.
€ 99,00 / Aasta

Teenus on saadaval vaid teenuste paketis

Teenuste paketi juurde

Kirjeldus

Porsche Connecti rakendus saadab teile teate kohe, kui tuvastab määratud kiiruse ületamise.Nii on teil alati ülevaade sellest, kui kiirelt teie sportauto tegelikult sõidab, näiteks kui olete selle laenanud teistele pereliikmetele.

Andmekaitse

Teenuste andmekaitsealane teave Teenus Speed Alarm

 

Teenusega Speed Alarm saate My Porsche ja oma Porsche Connecti rakenduse kaudu määrata oma sõidukile kiiruse väärtused, mille ületamise korral väljastatakse teade, mille saate võtta vastu My Porsche ja oma Porsche Connecti rakenduse kaudu.

Teenuse aktiivsuse korral logib teie sõiduki sõidukipõhiste teenuste raadiosideliides esmalt sõiduki tehasetähisega meie süsteemi sisse.

Selleks et saaks luua ühenduse asukoha kuvamiseks teie lõppseadme ja vajalike süsteemide vahel, vahetatakse ajapiiranguga volituste võtit teenusepakkuja serverite ja teie lõppseadme vahel.

Vajame neid andmeid, et seostada teie sõidukit teie kasutajakontoga ja kontrollida selle õigust teenuse kasutamiseks. Selle õiguslikuks aluseks on teiega sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmine.

Peale selle kasutame neid andmeid koos teenuste laadimise ajaga (ajatempel), et koostada anonüümse kasutamisstatistikaga andmebaas. Sel eesmärgil salvestame andmed 60 päevaks. Selle õiguslikuks aluseks on meie õigustatud huvi pakkumise tõhustamiseks.

Selleks et teavitada teid kiiruse ületamise korral, registreeritakse sõiduki kasutamise ajal kiirus esmalt sõidukisiseselt ja võrreldakse jooksvalt teie poolt määratud kiirusega. Määratud kiirusepiirangu ületamisel saadetakse seotud lõppseadmele teade. Selleks et teile teade saata, edastab teie sõiduk lisaks oma praeguse asukoha, ületamise ajal kehtinud kiiruse ja ajatempli. Selle õiguslikuks aluseks on teiega sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmine.

Teie sõiduki edastatud andmed salvestatakse meie süsteemi sündmuse, sündmuse ajaloo ja sõiduki asukoha kuvamiseks. Andmed kuvatakse keskkonnas My Porsche ja teie Porsche Connecti rakenduses. Selle õiguslikuks aluseks on teiega sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmine.

Selleks et teie sõiduki asukohta kaardil kuvada, edastab My Porsche või teie Porsche Connecti rakendus pärast sõiduki asukoha päringut teenusepakkuja serverisse asukoha kuupäeva, mille jaoks kaardi kuva nõutakse ning samuti soovitud kaardiraadiuse. Edastatud andmetega leitakse vastava piirkonna jaoks vajalikud kaardid. Seejärel edastatakse need kuvamiseks teie lõppseadmesse. Teie andmed salvestatakse 60 päevaks ja kustutatakse seejärel. Selle õiguslikuks aluseks on teiega sõlmitud lepinguliste kohustuste täitmine.

Keskkonnas My Porsche ja Porsche Connecti rakenduses teie sõiduki hetke asukoha kuvamiseks kasutame teenusepakkujaid, kes on Porschelt vastava tellimuse saanud. Pidage silmas, et teenusepakkuja serverid, milles töödeldakse andmeid teenuse pakkumise raames, võivad asuda ka väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa majandusruumi. 

Te saate teenuse alati inaktiveerida oma sõiduki PCM-i (Porsche Communication Management = heli, navigatsiooni ja side tsentraalne juhtseade) süsteemiseadistustes. Lisaks on seal võimalik inaktiveerida teenus osana terviklikust teenuste rühmast Asukohatuvastusega teenused.

Süsteemi seadetes täieliku väljalülitamise tagajärjel võib teenuse toimimine olla piiratud või võimatu.

Täpsemat teavet Porsche Connecti andmekaitse kohta leiate meie andmekaitsedeklaratsioonist https://connect-store.porsche.com/ee/et/t/privacy.