0 toodet

Speed Alarm

Saadaval: Car Remote'i pakett

Saate teavituse, kui teie sportauto sõidab määratud kiirusest kiiremini.
99,00 € / Aasta

Teenus on saadaval vaid teenuste paketis

Teenuste paketi juurde

Kirjeldus

Porsche Connecti rakendus saadab teile teate kohe, kui tuvastab määratud kiiruse ületamise.Nii on teil alati ülevaade sellest, kui kiirelt teie sportauto tegelikult sõidab, näiteks kui olete selle laenanud teistele pereliikmetele.

Andmekaitse

Andmekaitset puudutav teade
Teenus: Speed Alarm

Teenusega „Speed Alarm" saate kasutada portaali My Porsche või rakendust Porsche Connect, et määrata kiiruse väärtused, mille ületamisel käivitab teie sõiduk teatise, mille võite saada portaali My Porsche või rakenduse Porsche Connect kaudu.

Pärast kiiruse väärtuse määramist portaalis My Porsche või rakenduses Porsche Connect edastatakse see teave meie süsteemi ja sealt edasi teie sõidukisse.

Sõiduki opereerimise ajal registreeritakse esmalt sõiduki kiirus teie sõidukis ja seda võrreldakse pidevalt teie poolt määratud kiiruse väärtusega. Kui määratud kiiruse väärtust ületatakse, logib sõidukiga seotud teenuste juhtmeta liides meie süsteemi sisse, kasutades sõiduki identifitseerimisnumbrit. Me vajame seda teavet, et saaksime siduda teie sõiduki teie kasutajakontoga ja kontrollida selle õigusi teenuse kasutamiseks. Selleks, et teid saaks asjakohaselt teavitada, edastab sõiduk ka praeguse asukoha andmed, sõiduki praeguse kiiruse, kui piirkiirust ületatakse, ja ajatempli. Sellele lisaks salvestab meie süsteem eelnevalt määratletud kiiruse väärtuse, piirkiiruse ületamise kestuse ja ületatud kiiruse maksimaalse väärtuse.

Teie sõiduki poolt edastatud teave salvestatakse meie süsteemis sündmuse, selle ajaloo ja sõiduki asukoha andmete kuvamise eesmärgil. Teave kuvatakse portaalis My Porsche ja  rakenduses Porsche Connect.

Me kasutame Porsche poolt volitatud teenusepakkujaid teie sõiduki asukoha kuvamiseks portaalis My Porsche ja rakenduses Porsche Connect. Palun arvestage, et teenusepakkujate serverid, milles andmeid teenuse osutamise raames töödeldakse, võivad asuda ka väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Ühenduse loomiseks teie seadmega vahetavad teenusepakkuja serverid ja teie seade omavahel ajutist autentimisvõtit. Kaardi kuvamisel portaali My Porsche ja rakenduse Porsche Connect kaudu edastatakse soovitud kaardi raadius teie seadmest teenusepakkujate serveritesse. Lähtuvalt soovitud kaardi raadiusest, määravad teenusepakkujad kindlaks asjakohase kaardi osa ja edastavad selle kuvamiseks teie seadmesse.

Teie sõiduki poolt edastatud teave salvestatakse meie süsteemis sündmuse ja selle ajaloo kuvamise eesmärgil. See kuvatakse  portaalis My Porsche ja rakenduses Porsche Connect.

Sellele lisaks saadavad meie süsteemid kiiruse ületamise korral tõuketeate lõppseadmele, mille olete ühendanud rakenduse Porsche Connect kaudu. Selle teate edastamiseks kasutame, olenevalt teie seadme operatsioonisüsteemist, teenusepakkujate Google (Android-platvorm) ja Apple (iOS-platvorm) sõnumiteenust. Palun arvestage, et teenusepakkujate serverid, milles andmeid teenuse osutamise raames töödeldakse, võivad asuda ka väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

Anonüümseks muudetud kasutajastatistika andmebaasina salvestame 12 kuuks kõik teie sõiduki või kliendiliidese teenuskõned koos teie sõiduki identifitseerimisnumbri ja ajatempliga.

Aktiveerides oma sõidukis privaatrežiimi üksuse PCM (Porsche Communication Management = keskjuhtseade audio, navigeerimise ja kommunikatsiooni haldamiseks) süsteemisätetes, saate deaktiveerida andmevahetuse meie süsteemiga, mis toimub sõidukiga seotud teenuste liidese traadita võrguühenduse kaudu. Deaktiveerimine ei hõlma teatud andmete edastamist hädaabiteenustele. Aktiveerides oma sõidukis juurdepääsu andmetele portaali My Porsche või rakenduse Porsche Connect kaudu. Selle tulemusel on võimalik, et süsteemi funktsionaalsus on piiratud või selle funktsioonid ei ole enam kättesaadavad.

Täiendavat teavet andmekaitse kohta seoses rakendusega Porsche Connect leiate dokumendist „Privaatuspõhimõtted “.