0 toodet

Valet Alarm

Saadaval: Car Remote'i pakett

Saate teavituse kohe, kui teie sõiduk liigub parkimisteenuse kasutamise korral liiga kiirelt või liiga kaugele.
99,00 € / Aasta

Teenus on saadaval vaid teenuste paketis

Teenuste paketi juurde

Kirjeldus

Kui usaldate oma Porsche kellegi teise kätesse, siis saate seda Valet Alarmiga pidevalt jälgida: aktiveerige Valet Alarm klõpsuga Porsche Connecti rakenduses. Saate teavituse kohe, kui teie sõiduk liigub parkimisteenuse kasutamise korral liiga kiirelt või liiga kaugele.

Andmekaitse

Andmekaitset puudutav teade
Teenus: Valet Alarm

Teenusega „Valet Alarm" teavitab rakendus Porsche Connect teid automaatselt, kui sõiduki parkimisteenuse osutamise käigus väljub auto kindlaks määratud geograafilisest piirkonnast teie asukoha ümbruses või siis, kui ületatakse määratud piirkiirust (kiirus 50 km/h ja raadius 1 km).

Kui teenus „Valet Alarm“ on rakenduses Porsche Connect aktiveeritud, edastatakse eelmääratletud piirkiirus ja asukohapiirang meie süsteemi ja sealt teie sõidukisse.

Kui te aktiveerite oma sõiduki teenuse „Valet Alarm“ rakenduses Porsche Connect, registreeritakse teie sõiduki asukoht esmalt pärast seda, kui auto on parklasse viidud ja hetkest, mil parkimisteenus on aktiveeritud ning selle aja jooksul võrreldakse seda teie poolt seatud kiiruse väärtuse ja asukohta ümbritseva raadiusega.

Kui määratud kiiruse või asukoha raadiuse väärtust ületatakse, logib sõidukiga seotud teenuste juhtmeta liides meie süsteemi sisse, kasutades sõiduki identifitseerimisnumbrit. Me vajame seda teavet, et saaksime siduda teie sõiduki teie kasutajakontoga ja kontrollida selle õigusi teenuse kasutamiseks. Selleks, et teid saaks asjakohaselt teavitada, edastab teie sõiduk asukoha ja kiiruse andmed ajal, mil parkimisteenuse alarm on käivitunud. Sellele lisaks salvestab meie süsteem eelnevalt seatud kiiruse ja asukoha raadiuse andmed.

Teie sõiduki poolt edastatud teave salvestatakse meie süsteemis sündmuse ja sõiduki asukoha andmete kuvamise eesmärgil. Teave kuvatakse rakenduses Porsche Connect.

Me kasutame Porsche poolt volitatud teenusepakkujaid sõiduki asukoha kuvamiseks rakenduses Porsche Connect. Palun arvestage, et teenusepakkujate serverid, milles andmeid teenuse osutamise raames töödeldakse, võivad asuda ka väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda. Ühenduse loomiseks teie seadmega vahetavad teenusepakkuja serverid ja teie seade omavahel ajapiiranguga autentimisvõtit. Kaardi kuvamisel rakenduse Porsche Connect kaudu edastatakse soovitud kaardi raadius teie seadmest teenusepakkujate serveritesse. Lähtuvalt soovitud kaardi raadiusest, määravad teenusepakkujad kindlaks asjakohase kaardi osa vastava piirkonna jaoks ja edastavad selle teabe teie seadmesse.

Teie sõiduki poolt edastatud teave salvestatakse meie süsteemis sündmuse ja selle ajaloo kuvamise eesmärgil. See kuvatakse rakenduses Porsche Connect.


Sellele lisaks, kui ületatakse piirkiirust või väljutakse valitud geograafilisest piirkonnast, saadab meie süsteem SMS-sõnumi või veebipõhise teate lõppseadmele, mille te olete registreerinud kliendiportaalis või olete ühendanud rakendust Porsche Connect kasutades. Selle teate edastamiseks kasutame, olenevalt teie seadme operatsioonisüsteemist, teenusepakkujate Google (Android-platvorm) ja Apple (iOS-platvorm) sõnumiteenust. Palun arvestage, et teenusepakkujate serverid, milles andmeid teenuse osutamise raames töödeldakse, võivad asuda ka väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

Anonüümseks muudetud kasutajastatistika andmebaasina salvestame 12 kuuks kõik teie sõiduki või teie kliendiliidese teenuskõned koos teie sõiduki identifitseerimisnumbri ja ajatempliga.

Aktiveerides oma sõidukis privaatrežiimi üksuse PCM (Porsche Communication Management = keskjuhtseade audio, navigeerimise ja kommunikatsiooni haldamiseks) süsteemisätetes, saate deaktiveerida andmevahetuse meie süsteemiga, mis toimub sõidukiga seotud teenuste liidese traadita võrguühenduse kaudu. Deaktiveerimine ei hõlma teatud andmete edastamist hädaabiteenustele. Aktiveerides privaatrežiimi või, teise võimalusena, deaktiveerides kaugjuurdepääsu sõiduki PCM-i süsteemisätetes, keelate oma sõidukis juurdepääsu andmetele portaali My Porsche või rakenduse Porsche Connect kaudu. Selle tulemusel on võimalik, et süsteemi funktsionaalsus on piiratud või selle funktsioonid ei ole enam kättesaadavad.

Täiendavat teavet andmekaitse kohta seoses rakendusega Porsche Connect leiate dokumendist „Privaatsuspõhimõtted ”.