0 toodet

Voice Pilot

Saadaval: Navigatsiooni ja info-meelelahutuse pakett

Sportauto, mis teid kuulab ja mõistab.
159,00 € / Aasta

Teenus on saadaval vaid teenuste paketis

Teenuste paketi juurde

Kirjeldus

Kas soovite sihtkoha poole teel olles spontaanselt marsruuti muuta? Pole probleem. Voice Pilot võimaldab hääljuhtimisega sisestada uue vahepealse sihtkoha, ilma et oleks vaja roolist kordagi
lahti lasta. Väga lihtne, kõiki aadressi üksikasju pole vaja täpselt nimetada. Tänu Voice Pilotile on lisaks võimalik esitada päringuid ja saada vastuseid,
näiteks sihtkoha ilmaennustuse kohta. Majandus-, poliitika- või spordiuudised saate lasta lihtsalt ette lugeda – seda kõike optimeeritud ja loomlikult kõlava hääldusega. Osades riikides on lisaks võimalik nimetada
teatud vaatamisväärsuseid – ka teistes riikides asuvaid, ilma eelnevalt riiki sisestamata. Näiteks oleks Saksamaal võimalik käsk „Juhata mind Eiffeli torni juurde“ ja peagi
saaksitegi lõõgastuda Pariisis croissant'i süües.

 

Teenus Voice Pilot on saadaval saksa, inglise, prantsuse, itaalia ja hispaania keeles. Teenuse Voice Pilot kasutamiseks nimetatud keeltes,
tuleb keel seadistada süsteemis Porsche Communication Management (PCM).

Andmekaitse

Andmekaitset puudutav teade
Teenus: Voice Pilot

Teenusega „Voice Pilot" saate kasutada oma sõidukis hääljuhtimist traadita võrguühenduse kaudu või teisendada hääljuhised tekstiks ning kontrollida teenuseid ja rakendusi, otsida ja sisestada sihtkohti või dikteerida sõnumeid lisaks muudele toimingutele. Sisselogimisteabe abil saate kontrollida sihtkohtade hääljuhiste paikapidavust ning parandada häälsisendi kvaliteeti. Sellele lisaks saate kasutada seda funktsiooni, et lasta sõnumeid ja muud teavet ette lugeda.

Valides oma sõidukis selle teenuse, logib teie sõiduki üksus PCM (Porsche Communication Management = keskjuhtseade audio, navigeerimise ja kommunikatsiooni haldamiseks) esmalt sõiduki identifitseerimisnumbriga meie süsteemi sisse. Me vajame seda teavet, et saaksime siduda teie sõiduki teie kasutajakontoga ja kontrollida selle õigusi teenuse kasutamiseks. Anonüümseks muudetud kasutajastatistika andmebaasina salvestame 12 kuuks teie teenuskõned koos teie sõiduki identifitseerimisnumbri ja ajatempliga.

Me kasutame teenuse täitmiseks ja pakkumiseks Porsche poolt volitatud teenusepakkujaid. Palun arvestage, et teenusepakkujate serverid, milles andmeid teenuse osutamise raames töödeldakse, võivad asuda ka väljaspool Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda.

Pärast ühenduse loomist saate esitada hääljuhised. Teie sõiduki PCM salvestab helifaili ja edastab selle valitud keeles, koos võimalikult valitud teenuse ja praeguse versiooni teabega, otse vastavatele teenusepakkujatele. Hääljuhiste paikapidavuse tagamiseks ja häälsisendi kvaliteedi parandamiseks edastatakse teie sõiduki praegune asukoht, juhul kui olete aktiveerinud asukohaandmete edastamise. Teie päringu määramiseks vahetatakse teenusepakkujate serveritega ka autentimisvõtit.

Helifaili teisendamise eest vastutab Porsche teenusepakkuja Nuance Communications, Inc., 1 Wayside Road, Burlington, MA 01803, USA („Nuance“). Nuance teisendab teie helifaili tekstifailiks, tõlgendades seda vajaduse korral semantiliselt, ja saadab tulemuse tagasi teie sõiduki PCM-ile. Sihtkohtade hääljuhiste moodulis teisendatakse otsinguterminid tekstiks ja asukoha andmeteks marsruudi määramise otstarbel ning sihtkoha andmeid vahetatakse ka navigeerimise ja otsinguteenuse pakkujatega.

Palun arvestage, et eelnimetatud heli- ja tekstifailid salvestatakse 90 päevaks Porsche poolt volitatud teenusepakkuja juures.

Te saate vältida heliandmete edastamist ettevõttele Nuance, deaktiveerides funktsiooni „Veebipõhine hääljuhtimine“ teenuse süsteemisätetes oma sõiduki PCM-is (Seadmine > Süsteemi sätted > Hääljuhtimine > Veebipõhine häältuvastus). Deaktiveerides süsteemisätetes PCM-i traadita mooduli, saate deaktiveerida oma sõiduki PCM-i andmevahetuse traadita võrguühenduse kaudu. Selle tulemusel on võimalik, et süsteemi funktsionaalsus on piiratud või selle funktsioonid ei ole enam kättesaadavad.

Täiendavat teavet andmekaitse kohta seoses rakendusega Porsche Connect leiate dokumendist „Privaatsuspõhimõtted“.