0 producten

Navigatie Plus

Inbegrepen in: Navigatie- en infotainmentpakket

Voeg in realtime de laatste verkeersmeldingen toe aan uw navigatie en vermijd files en stilstaand verkeer.
€ 179,00 / Jaar

Dienst alleen als onderdeel van pakket verkrijgbaar

Naar dienstenpakket

Omschrijving

De routeberekening van het navigatiesysteem in uw Porsche vindt zowel online als via het Porsche Communication Management plaats. Daarmee beschikt u over het beste wat beide te bieden hebben: de online navigatie levert het voordeel van actuele kaarten en er wordt tegelijkertijd rekening gehouden met alle relevante verkeersmeldingen. De routeplanning via het PCM is daarentegen volkomen onafhankelijk van een dataverbinding en is altijd beschikbaar. Het allermooiste: het PCM bepaalt vanzelfsprekend en continue de snelste route. U kunt uw bestemmingen eenvoudig vooraf via de Porsche Connect app zoeken en naar uw Porsche overdragen.

 

Verkeer in realtime

Of u nu de stad in gaat, op weg bent naar een zakenvergadering, of na een succesvolle dag gewoon lekker terug naar huis rijdt, met verkeersdata in realtime komt u altijd zonder stress en sneller op uw bestemming aan. De wegen worden in de kaartweergave op basis van de verkeerssituatie met een kleur gemarkeerd. Geel voor langzaam rijdend en stilstaand verkeer en rood voor files. Uw voordeel: u kunt vooraf al zien hoeveel verkeer u op uw route kunt verwachten en wat de beste alternatieven zijn. Aan het symbool voor een bestaande online verbinding in de statuslijst van het PCM kunt u altijd zien of verkeersdata in realtime beschikbaar is.

 

Satellietkaart

Naast de gewone tweedimensionale of perspectiefweergave van de kaart kunt u gebruikmaken van satellietgegevens voor luchtopnamen van gebouwen, wegen en terreinen. 

Zo krijgt u al ruim voor aankomst een duidelijk beeld van uw omgeving en uw bestemming.

 

Persoonlijke routes

Bij routes die u veel rijdt krijgt u via het Porsche Communication Management (PCM) berichten over alternatieve routes: al vanaf de vierde keer dat u de route rijdt en zonder dat de navigatie actief is. Het is fantastisch om een copiloot te hebben waarvan je altijd op aan kunt. U kunt de functie 'Persoonlijke routes' via Navigatie-instellingen/Persoonlijke routes in- en uitschakelen.

 

Online kaarten bijwerken

Met online updates worden kaarten up-to-date gehouden. Om het dataverkeer zo doelmatig mogelijk te laten verlopen, worden alleen gewijzigde gegevens geladen. Bovendien kunt u afzonderlijke regio's of landen kiezen. En u bepaalt natuurlijk zelf wanneer u een update wilt downloaden. Bijvoorbeeld wanneer er een Wifi-verbinding beschikbaar is.

 

Realtime verkeersgegevens zijn niet in alle landen beschikbaar. Neem voor nadere informatie over de beschikbaarheid in uw land contact op met uw Porsche dealer.

Gegevensbeveiliging

Kennisgeving inzake gegevensbescherming

Dienst: Navigatie Plus

 

Met de dienst "Navigatie Plus" kunt u My Porsche, uw Porsche Connect-app of uw voertuig via een draadloze netwerkverbinding gebruiken om:

  • actuele of voorspelde navigatie- en verkeersinformatie langs uw route op te halen op basis van uw vorige bestemmingen en routes (Navigatie),
  • de realtime verkeerssituatie op uw route te tonen met realtime verkeersgegevens (Realtime verkeer),
  • uw navigatiekaart aan te vullen met actuele satellietfoto's (Satellietkaart),
  • op basis van beschikbaarheid, als onderdeel van het zoeken naar adressen, straatfoto’s weer te geven van een geselecteerde bestemming (Panoramic View),
  • alternatieve routes op te vragen en te voorspellen zonder actieve navigatie voor frequent gereden routes (Persoonlijke Routes) of
  • delen van uw navigatiekaart binnen een contingent bij te werken op basis van uw regionale gebruiksfrequentie (Online kaartupdate).

 

De subfunctie "Navigatie" kan ook naadloos tussen de verschillende uitvoerapparaten worden gebruikt.

 

Wanneer u de dienst in uw voertuig oproept, meldt het PCM (Porsche Communication Management = centrale besturingseenheid voor audio, navigatie en communicatie) van uw voertuig zich eerst aan op ons systeem met het voertuigidentificatienummer. We hebben deze informatie nodig om uw voertuig aan uw gebruikersaccount toe te wijzen en om de machtiging voor het gebruik van de dienst te controleren. Als database voor het maken van geanonimiseerde gebruiksstatistieken slaan we de oproep van de dienst samen met uw voertuigidentificatienummer en een tijdstempel op voor een periode van 12 maanden. Bij het selecteren van de dienst via My Porsche of de Porsche Connect-app wordt u ingelogd met uw Porsche ID.

 

Voor de subfunctie "Navigatie" kunt u bestemmingen en routes selecteren, invoeren en opslaan in het PCM van uw voertuig of in de Porsche Connect-app. Deze bestemmingen en routes worden gesynchroniseerd wanneer u uw apparaat koppelt tussen het PCM van uw voertuig en de Porsche Connect-app. Als de functie "Persoonlijke Routes" is geactiveerd in het PCM van uw voertuig, kan het PCM de bestemmingen en routes van uw voertuig opslaan en mogelijke toekomstige bestemmingen voorspellen op basis van de voorgaande bestemmingen en routes om de huidige navigatie- en verkeersinformatie (persoonlijke routes) te bepalen voor de te verwachten route.

 

We gebruiken dienstverleners in opdracht van Porsche om de subfuncties van "Navigatie Plus" te leveren. Houd er rekening mee dat de servers van de dienstverleners waarop gegevens worden verwerkt als onderdeel van de dienst zich ook buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte kunnen bevinden. Om verbinding te maken met het PCM van uw voertuig wordt een autorisatiesleutel met tijdsbeperking uitgewisseld tussen de servers van de dienstverleners en het PCM van uw voertuig.

 

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, zullen, afhankelijk van de subfunctie,

  • de huidige locatie, de huidige snelheid en de huidige rijrichting en, indien van toepassing, actieve of voorspelde navigatiebestemmingen en de bijbehorende routebegeleiding (Navigatie),
  • de huidige locatie, de huidige snelheid en de huidige rijrichting (Realtime verkeer),
  • uw huidige kaartsectie op basis van de locatie van uw voertuig en, indien van toepassing, de andere kaartsecties langs uw route (Satellietkaart), en
  • de locatie-informatie van uw verzoek, bijvoorbeeld het resultaat van uw zoekopdracht naar bestemmingen (Panoramic View),

rechtstreeks van het PCM van uw voertuig worden overgebracht naar de servers van de dienstverleners. Op basis van de verstrekte gegevens bepalen de dienstverleners de informatie die u nodig hebt en brengen ze deze over naar het PCM van uw voertuig. Als onderdeel van de subfunctie "Online kaartupdate" vragen de servers van de dienstverleners de kaartversie op die momenteel door uw navigatiesysteem wordt gebruikt, evenals de regio die moet worden bijgewerkt telkens wanneer het voertuig wordt gestart, en ze controleren of nieuw kaartmateriaal beschikbaar is. Als nieuw kaartmateriaal beschikbaar is, wordt het rechtstreeks van de servers van de externe dienstverleners naar uw navigatiesysteem overgebracht en dit proces en het aantal updates per regio en kwartaal worden in ons systeem gedocumenteerd om uw beschikbare update continenten te beheren. 

 

Bovendien kan de bovengenoemde informatie die door uw voertuig aan dienstverleners is doorgegeven zonder uw persoonlijke gegevens of voertuigidentificatienummer door de dienstverleners worden opgeslagen en gebruikt om de dienst te verbeteren of bij te dragen aan de database van de diensten.

 

Door de PCM-radiomodule in de systeeminstellingen te deactiveren, kunt u de gegevensuitwisseling van het PCM van uw voertuig via de draadloze netwerkverbinding deactiveren. Als gevolg hiervan kan de functionaliteit van de dienst beperkt worden of niet meer beschikbaar zijn.

 

Verdere informatie betreffende gegevensbescherming door Porsche Connect is te vinden in ons Privacybeleid.