0 producten

Valet Alarm

Inbegrepen in: Car Remote-pakket

Zodra uw voertuig bij valetparking te snel rijdt of zich te ver van u af begeeft, ontvangt u automatisch een melding.
€ 99,00 / Jaar

Dienst alleen als onderdeel van pakket verkrijgbaar

Naar dienstenpakket

Omschrijving

Wanneer u uw Porsche uit handen moet geven, kunt u er met het Valet Alarm in elk geval voor zorgen dat u een oogje in het zeil houdt: activeer het Valet Alarm met één klik in de Porsche
Connect-app. Zodra uw voertuig bij valetparking te snel rijdt of zich te ver van u af begeeft, ontvangt u automatisch een melding.

Gegevensbeveiliging

Privacy-informatie voor diensten: Dienst Valet Alarm

 

Met de dienst "Valet Alarm" krijgt u via de Porsche Connect-app automatisch een bericht wanneer bij valetparking met uw voertuig een vastgelegd geografisch bereik rond uw locatie wordt verlaten of wanneer het voertuig een vastgelegde snelheid overschrijdt.

Als de dienst actief is meldt de radio-zendinterface voor voertuigdiensten in uw voertuig zich eerst met het voertuigidentificatienummer bij ons systeem aan.

Om een verbinding tussen uw eindapparaat voor de locatieweergave en de benodigde systemen tot stand te kunnen brengen, wordt een tijdelijke autorisatiesleutel tussen de servers van de provider en het uw eindapparaat uitgewisseld.

Wij hebben deze informatie nodig, om uw auto en uw gebruikersaccount te koppelen en daarmee de autorisatie voor het gebruik van de dienst te kunnen controleren. De rechtsgrondslag hiervoor het voldoen aan het contract.

Ook gebruiken wij deze informatie in combinatie met het tijdstip (tijdstempel) waarop van de dienst werd gebruik gemaakt voor het opstellen van een gegevensbasis voor geanonimiseerde gebruiksstatistieken. Daarom slaan wij de informatie gedurende een periode van 60 dagen op. De rechtsgrondslag hiervoor is ons gerechtvaardigd belang bij een verbetering van ons aanbod.

Zodat u bij een snelheidsoverschrijding of het verlaten van een gedefinieerd geografisch bereik een melding hierover kunt ontvangen, wordt de snelheid waarmee u rijdt in eerste instantie in uw voertuig geregistreerd en voortdurend met het door u vastgelegde snelheidswaarde vergeleken. Als de vastgelegde snelheidswaarde wordt overschreden, wordt er een melding naar het verbonden eindapparaat gestuurd.

Wanneer het Valet Alarm is geactiveerd, bepaalt de Porsche Connect-app de locatie van uw eindapparaat en definieert op basis daarvan een locatiegrens. Deze wordt samen met de vastgelegde snelheidsgrens aan ons systeem doorgegeven en van daaruit naar uw voertuig gestuurd. De rechtsgrondslag hiervoor het voldoen aan het contract.

De informatie die door uw voertuig is verstuurd, wordt in ons systeem opgeslagen, zodat de gebeurtenis, de resultatenhistorie en de voertuiglocatie kunnen worden weergegeven. Deze informatie wordt in My Porsche en in uw Porsche Connect-app weergegeven. De rechtsgrondslag hiervoor het voldoen aan het contract.

Zodat u de voertuiglocatie op een kaart kunt oproepen, worden bij het opvragen van de voertuiglocatie via My Porsche of via de Porsche Connect-app, de locatiedatum die op de kaart moet worden aangegeven en tevens de door u gewenste kaartradius door uw eindapparaat aan de servers van een provider doorgegeven. Aan de hand van deze gegevens worden de desbetreffende kaarten voor het gebied bepaald. Vervolgens worden deze naar uw eindapparaat verzonden. Uw gegevens worden voor dit doel 12 maanden opgeslagen en daarna verwijderd. De rechtsgrondslag hiervoor het voldoen aan het contract.

Voor de weergave van de huidige locatie van uw voertuig in My Porsche en in uw Porsche Connect-app werken wij samen met providers die hiertoe van Porsche opdracht hebben gekregen. Wij wijzen u erop, dat de servers van de provider, waarop de data in het kader van de dienst verwerkt worden, zich ook buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte kunnen bevinden. 

U kunt in principe altijd de dienst in de systeeminstellingen van het PCM (Porsche Communication Management = centrale bedieningseenheid voor audio, navigatie en communicatie) in uw voertuig deactiveren. Ook kunt u daar de dienst als deel van de totale dienstengroep "diensten met lokalisering" deactiveren.

Als alle systeeminstellingen worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van de dienst zijn beperkt of vervallen.

Nadere informatie over de gegevensbeveiliging bij Porsche Connect vindt u in onze privacyverklaring onder https://connect-store.porsche.com/nl/nl/t/privacy.