0 producten

Voice Pilot

Inbegrepen in: Navigatie- en infotainmentpakket

Een sportwagen die naar u luistert en u ook nog eens exact begrijpt.
€ 179,00 / Jaar

Dienst alleen als onderdeel van pakket verkrijgbaar

Naar dienstenpakket

Omschrijving

U wilt op weg naar uw bestemming spontaan de route veranderen? Geen enkel probleem. Met behulp van de Voice Pilot kunt u de nieuwe tussenbestemming spraakgestuurd opgeven, zonder dat u het stuur hoeft los te laten. Heel eenvoudig en u hoeft evenmin exacte adresgegevens te noemen. Bovendien is het dankzij de Voice Pilot mogelijk om informatie op te vragen en een antwoord te ontvangen.

U kunt bijvoorbeeld nagaan hoe het weer op de bestemming is. Al het laatste nieuws op economisch, politiek of sportgebied kunt u laten voorlezen, en dat allemaal met een optimale en natuurlijk klinkende uitspraak. In bepaalde landen is het eveneens mogelijk informatie te ontvangen over bezienswaardigheden, en dat zelfs zonder het huidige land op te geven en zelfs wanneer u een grens overschrijdt. U kunt in Nederland bijvoorbeeld de mededeling 'Rij mij naar de Eiffeltoren' doen en vervolgens geheel ontspannen van een croissantje bij het ontbijt in Parijs genieten.

 

De dienst Voice Pilot is beschikbaar in de talen Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans. Om Voice Pilot in de genoemde talen te kunnen gebruiken,
moet de betreffende taal in het Porsche Communication Management (PCM) worden ingesteld.

Gegevensbeveiliging

Kennisgeving inzake gegevensbescherming
Dienst: Voice Pilot

Met de dienst "Voice Pilot” kunt u via draadloze netwerkverbindingen spraakinvoer in uw voertuig tot stand brengen of de spraakinvoer in tekst omzetten en zo onder andere diensten en apps beheren, bestemmingen zoeken en invoeren of berichten dicteren via spraakdialoog. Door locatiegegevens te gebruiken, kan de spraakinvoer naar bestemmingen worden gecontroleerd op plausibiliteit en kan de kwaliteit van spraakinvoer worden verbeterd. Bovendien kunt u de functie gebruiken om berichten en andere informatie hardop te laten voorlezen.

Bij het selecteren van de dienst in uw voertuig meldt het PCM (Porsche Communication Management = centrale besturingseenheid voor audio, navigatie en communicatie) van uw voertuig zich eerst aan op ons systeem met het voertuigidentificatienummer. We hebben deze informatie nodig om uw voertuig aan uw gebruikersaccount toe te wijzen en om de machtiging voor het gebruik van de dienst te controleren. Als database voor het maken van geanonimiseerde gebruiksstatistieken slaan we de oproep van de dienst in verband met uw voertuigidentificatienummer en een tijdstempel op voor een periode van 12 maanden.

We gebruiken dienstverleners in opdracht van Porsche om de dienst te leveren. Houd er rekening mee dat de servers van de dienstverleners waarop gegevens worden verwerkt als onderdeel van de service zich ook buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte kunnen bevinden.

Nadat de verbinding tot stand is gebracht, kunt u uw stem invoeren. Hier registreert de PCM van uw voertuig een audiobestand en verzendt dit samen met de geselecteerde taal, mogelijk de geselecteerde service en de actuele versiegegevens rechtstreeks naar de relevante dienstverleners. Om de spraakinvoer van bestemmingen plausibel te maken en zo de kwaliteit van de spraakinvoer te verbeteren, wordt de huidige positie van uw voertuig verzonden, op voorwaarde dat u de verzending van locatiegegevens hebt geactiveerd. Om uw verzoek te kunnen toewijzen, wordt ook een autorisatiesleutel uitgewisseld met de servers van de dienstverleners.

De spraakconversie van het audiobestand wordt uitgevoerd door de Porsche-serviceprovider Nuance Communications, Inc., 1 Wayside Road, Burlington, MA 01803, VS ("Nuance"). Nuance zet uw audiobestand over naar een tekstbestand, interpreteert het indien nodig semantisch en zendt het resultaat terug naar het PCM van uw voertuig. Bij de spraakbesturing van bestemmingsinvoer worden ook de naar tekst omgezette zoektermen, evenals de locatie voor het bepalen van route- en bestemmingsinformatie, uitgewisseld met navigatie en zoekdienstverleners.

Houd er rekening mee dat de bovengenoemde audio- en tekstbestanden voor een periode van 90 dagen bij de door Porsche gecontracteerde dienstverlener worden opgeslagen.

U kunt de verzending van audiogegevens naar Nuance voorkomen door de functie "Online Spraakbediening" in de systeeminstellingen van de service in het PCM van uw voertuig uit te schakelen (Instellen> Systeeminstellingen> Spraakbediening> Spraakherkenning online). Door de draadloze PCM-module in de systeeminstellingen te deactiveren, kunt u de gegevensuitwisseling van het PCM van uw voertuig via de draadloze netwerkverbinding deactiveren. Als gevolg hiervan kan de functionaliteit van de dienst beperkt worden of niet meer beschikbaar zijn.

Verdere informatie betreffende gegevensbescherming door Porsche Connect is te vinden in ons Privacybeleid.