0 produkter

Hastighet Alarm

Finnes i: Car Remote-pakke

Du får en melding når sportsbilen overskrider fartsgrensen.
kr 1 090,00 / År

Tjenesten er bare tilgjengelig i tjenestepakken

Til tjenestepakken

Beskrivelse

Så snart din Porsche overskrider en hastighetsgrense som du har angitt, sender Porsche Connect-appen en melding. Da har du alltid oversikt over hvor raskt sportsbilen din faktisk kjører, i tilfelle du f.eks. har lånt bilen til noen andre i familien.

Personvern

Med tjenesten «Hastighetsalarm» kan du definere hastighetsgrenser via My Porsche og Porsche Connect-appen. Hvis kjørehastigheten til kjøretøyet ditt overskrider disse grenseverdiene, får du en melding via My Porsche og Porsche Connect-appen.

Når denne tjenesten er aktivert, vil grensesnittet for kjøretøyrelaterte tjenester i kjøretøyet ditt først logge seg på systemet vårt med understellsnummeret.

For at det skal kunne opprettes en forbindelse mellom sluttenheten din og de nødvendige systemene slik at posisjonsvisning er mulig, utveksles det en tidsbegrenset tilgangsnøkkel mellom systemene våre og PCM i kjøretøyet ditt.

Vi trenger denne informasjonen for å knytte kjøretøyet til din brukerkonto, og for å kontrollere at det har tilgang til å bruke tjenesten. Juridisk grunnlag for dette er oppfyllelsen av en avtale vi har inngått med deg.

Informasjonen blir i tillegg brukt sammen med tidspunktet (tidsstempelet) for bruk av tjenesten, for å skape et datagrunnlag for oppretting av anonymisert bruksstatistikk Informasjonen lagres for dette formålet i 60 dager. Juridisk grunnlag for dette er vår berettigede interesse i å forbedre tilbudet vårt.

For å kunne varsle deg ved hastighetsoverskridelse, blir kjørehastigheten først registrert i kjøretøyet og deretter sammenlignet fortløpende med hastighetsverdien du har angitt. Hvis angitt hastighet overskrides, sendes det en melding til sluttenheten som er tilkoblet. Kjøretøyet overfører informasjon om aktuell posisjon, aktuell hastighet ved overskridelse, samt tidsstempel. Juridisk grunnlag for dette er oppfyllelsen av en avtale vi har inngått med deg.

Informasjonen som overføres fra kjøretøyet ditt, lagres i systemet vårt og brukes til å vise resultater, resultathistorikk og kjøretøyets posisjon. Informasjonen vises i My Porsche og Porsche Connect-appen. Juridisk grunnlag for dette er oppfyllelsen av en avtale vi har inngått med deg.

For at vi skal kunne vise kjøretøyets posisjon på et kart når du sender en forespørsel via My Porsche eller Porsche Connect-appen om å få vite kjøretøyets posisjon, blir ønsket kartradius samt posisjonsdatoen det bes om kartvisning for, overført fra sluttenheten din til tjenesteleverandørens server. Ved hjelp av de overførte dataene vises de tilsvarende kartene for det aktuelle området. Dataene overføres deretter til sluttenheten din for visning. Dataene lagres for dette formålet i 60 dager og blir deretter slettet. Juridisk grunnlag for dette er oppfyllelsen av en avtale vi har inngått med deg.

Vi samarbeider med tjenesteleverandører for å vise den aktuelle posisjonen til kjøretøyet ditt i My Porsche samt Porsche Connect-appen. Vær oppmerksom på at tjenesteleverandørens server, der dataene for denne tjenesten behandles, kan befinne seg utenfor EU eller EØS. 

Du har mulighet til å deaktivere tjenesten i PCM (Porsche Communication Management = den sentrale styringsenheten for lyd, navigasjon og kommunikasjon) i kjøretøyet ditt. Du kan der dessuten deaktivere tjenesten som del av den samlede tjenestegruppen «Deaktivering av tjenester med posisjonsbestemmelse».

En fullstendig deaktivering i systeminnstillingene kan føre til at tjenesten blir utilgjengelig eller begrenset tilgjengelig.

Du kan lese mer om databeskyttelse hos Porsche Connect i databeskyttelseserklæringen vår https://connect-store.porsche.com/no/no/t/privacy.