0 produkter

Havarianrop

CO17P3JOX0001_Breakdown Call 2_EN.jpg
Med et tastetrykk kan du overføre plasseringen din og all relevant kjøretøyinformasjon til Porsche Assistance.
Inkludert i 10 år fra produksjonsdato

Servicetilbudet fra Porsche Assistanse er gratis tilgjengelig innenfor nybilgarantien eller Porsche Approved-garantien og deretter mot betaling.

Beskrivelse

Det beste du kan gjøre med sportsbilen din: Kjøre. Men dersom du ikke skulle komme deg videre, kan du utføre en havarianrop via Porsche Connect-appen eller PCM. Dette oppretter en taleforbindelse og du kan snakke med Porsche Assistance samt at bilens plassering og relevant kjøretøyinformasjon overføres. Alt for å gi deg optimal støtte.

Tjenesten havarianrop er tilgjengelig i enkelte land og opptil 10 år fra produksjonsdato.

Personvern

Varsel om data beskyttelse
Service: Breakdown Call

Med "Breakdown Call"-tjenesten, kan du starte et sammenbruddsanrop i bilen din via Porsche Connect app eller via PCM (Porsche Communication Management = sentralkontrollenhet for lyd, navigasjon og kommunikasjon). Når et sammenbruddsanrop utløses, opprettes det en taletilkobling til et kundesenter, og kjøretøyets plassering og relevant informasjon om kjøretøyet overføres.

Når sammenbruddsanropet er utløst i bilen din, vil det trådløse grensesnittet for kjøretøysrelaterte tjenester i bilen først logge deg på vårt system med kjøretøyet sidentifikasjonsnummer. Vi trenger denne informasjonen for å kunne tilordne kjøretøyet til brukerkontoen din og kontrollere autorisasjonen til å bruke tjenesten.

Som en database for oppretting av anonym bruksstatistikk, lagrer vi servicehenvendelsen i forbindelse med ditt kjøretøys identifikasjonsnummer og et tidsstempel for en periode på 12 måneder.

Vi bruker tjenesteleverandører bestilt av Porsche til å motta sammenbruddssamtaler og initiere assistanse tiltak, for eksempel å ansette en tauingstjeneste eller annen hjelp.

Etter at taleforbindelse til kundesenteret er opprettet, når du har blitt enige om overføringen i din bilens PCM-maskin, vil følgende data som er registrert eller lagret i kjøretøyet bli videresendt til en intern Porsche-system og kan sees der av vår tjenesteleverandører:

·    din kjøretøy type
·    ditt kjøretøy identifikasjonsnummer
·    type energi lagringsplass som er installert i kjøretøyet (f.eks. tank)
·    tidsangivelse
·    plassering av kjøretøyet ditt
·    kjøreretning
·    kjøretøy bevegelse under distribusjon
·    type utløser (Porsche Connect app/via PCM i kjøretøyet)
·    antall passasjerer i kjøretøyet
·    plassering av virkningen (hvis aktuelt)
·    intensiteten av ulykken (hvis aktuelt)
·    språk satt i PCM på kjøretøyet
·    kjørelengde
·    nivå av benzin
·    lade tilstand for startbatteri
·    olje-og tank nivå
·    vedlikeholds intervaller
·    diagnosedata for Breakdown-relevante kontrollenheter
·    kombinasjons varsler
·    SIM-kort informasjon av CGW: påmelding land, ICCD, INSI, roaming aktivisering, operatør-ID

Informasjonen som hentes, samles inn og behandles for å starte hjelp. Dataene er samlet på et personlig grunnlag for en periode på 7 dager i våre systemer. Språket satt i bilens PCM overføres for å kommunisere med kjøretøyet beboerne i ett av disse språkene. For initiering av assistanse tiltak, ovenfor nevnte informasjon kan bli videresendt til ansvarlige lokale tredjepartsleverandører eller til en Porsche sentrum, hvis du uttrykkelig samtykke til slike dataoverføring under sammenbrudd samtalen.

Ved å aktivere den private modusen i systeminnstillingene for bilens PCM-skjerm, kan du deaktivere data utløpet GE i kjøretøyet via den trådløse nettverkstilkoblingen. En taletilkobling fra kjøretøyet kan fremdeles opprettes etter at oppdelings samtalen er utløst.

Deaktivering inkluderer ikke dataoverføring for enkelte beredskapstjenester. Ved å aktivere den private modusen eller, alternativt, ved å deaktivere den eksterne tilgangen i systeminnstillingene til PCM på kjøretøyet, kan du også hindre tilgang til informasjon i bilen din via din Porsche eller din Porsche Connect app. Som et resultat av dette kan det hende at funksjonaliteten til tjenesten er begrenset eller at den ikke lenger er tilgjengelig.

Du finner mer informasjon om databeskyttelse hos Porsche Connect i vår personvern policy.