0 produkter

Lokasjon Alarm

Finnes i: Car Remote-pakke

Ha kontroll på sportsbilens plassering.
kr 1 090,00 / År

Tjenesten er bare tilgjengelig i tjenestepakken

Til tjenestepakken

Beskrivelse

Porsche Connect-appen sender deg en melding så snart din Porsche overskrider en geografisk grense som du har angitt – så du har enda mer kontroll og sikkerhet.

Personvern

Med tjenesten «Stedsalarm» kan du via My Porsche og Porsche Connect-appen definere og aktivere opptil fire sirkelformede geografiske områder på et nettkart. Når kjøretøyet beveger seg inn eller ut av disse områdene, utløses en melding som du kan motta via My Porsche eller Porsche Connect-appen.

Når denne tjenesten er aktivert, vil grensesnittet for kjøretøyrelaterte tjenester i kjøretøyet ditt først logge seg på systemet vårt med understellsnummeret.

For at det skal kunne opprettes en forbindelse mellom sluttenheten din og de nødvendige systemene slik at posisjonsvisning er mulig, utveksles det en tidsbegrenset tilgangsnøkkel mellom systemene våre og PCM i kjøretøyet ditt.

Vi trenger denne informasjonen for å knytte kjøretøyet til din brukerkonto, og for å kontrollere at det har tilgang til å bruke tjenesten. Juridisk grunnlag for dette er oppfyllelsen av en avtale vi har inngått med deg.

Informasjonen blir i tillegg brukt sammen med tidspunktet (tidsstempelet) for bruk av tjenesten, for å skape et datagrunnlag for oppretting av anonymisert bruksstatistikk Informasjonen lagres for dette formålet i 60 dager. Juridisk grunnlag for dette er vår berettigede interesse i å forbedre tilbudet vårt.

For å kunne varsle deg hvis kjøretøyet beveger seg inn eller ut av det definerte geografiske området, blir kjøretøyets posisjon først registrert i kjøretøyet og deretter sammenlignet fortløpende med det geografiske området du har angitt. Hvis kjøretøyet krysser grensene for det definerte området, sendes en melding til sluttenheten som er tilkoblet. Kjøretøyet overfører i tillegg et tidsstempel og informasjon om aktuell posisjon. Juridisk grunnlag for dette er oppfyllelsen av en avtale vi har inngått med deg.

Informasjonen som overføres fra kjøretøyet ditt, lagres i systemet vårt og brukes til å vise resultater, resultathistorikk og kjøretøyets posisjon. Informasjonen vises i My Porsche og Porsche Connect-appen. Juridisk grunnlag for dette er oppfyllelsen av en avtale vi har inngått med deg.

For at vi skal kunne vise kjøretøyets posisjon på et kart når du sender en forespørsel via My Porsche eller Porsche Connect-appen om å få vite kjøretøyets posisjon, blir ønsket kartradius samt posisjonsdatoen det bes om kartvisning for, overført fra sluttenheten din til tjenesteleverandørens server. Ved hjelp av de overførte dataene vises de tilsvarende kartene for det aktuelle området. Dataene overføres deretter til sluttenheten din for visning. Dataene lagres for dette formålet i 60 dager og blir deretter slettet. Juridisk grunnlag for dette er oppfyllelsen av en avtale vi har inngått med deg.

Vi samarbeider med tjenesteleverandører for å vise den aktuelle posisjonen til kjøretøyet ditt i My Porsche samt Porsche Connect-appen. Vær oppmerksom på at tjenesteleverandørens server, der dataene for denne tjenesten behandles, kan befinne seg utenfor EU eller EØS. 

Du har mulighet til å deaktivere tjenesten i PCM (Porsche Communication Management = den sentrale styringsenheten for lyd, navigasjon og kommunikasjon) i kjøretøyet ditt. Du kan der dessuten deaktivere tjenesten som del av den samlede tjenestegruppen «Deaktivering av tjenester med posisjonsbestemmelse».

En fullstendig deaktivering i systeminnstillingene kan føre til at tjenesten blir utilgjengelig eller begrenset tilgjengelig.

Du kan lese mer om databeskyttelse hos Porsche Connect i databeskyttelseserklæringen vår under https://connect-store.porsche.com/no/no/t/privacy.