0 produkter

Nødanrop

concierge_bundle.jpg
Ved bruk av den nye nødanropstasten i Cayenne aktiverer du manuelt et nødanrop. I tillegg aktiverer sportsbilen automatisk et nødanrop hvis du ikke lenger er i stand til å gjøre det.

Beskrivelse

For oss er sikkerhet det aller viktigste. Både din sikkerhet og bilens sikkerhet. Derfor er hjelpen alltid tilgjengelig ved et nødstilfelle – ved hjelp av sensorer i Cayenne utføres et automatisk nødanrop i tilfelle en nødsituasjon oppstår. Du kan ved behov også manuelt aktivere et nødanrop ved å bruke nødanropknappen.

Hvis en nødanrop aktiveres, overføres juridisk obligatoriske data (MSD) og ytterligere valgfrie data (ESD), slik som ulykkessted, kjøreretning, osv. En nødsituasjonsplan aktiveres umiddelbart og redningstjenesten blir informert. Dette skjer også når du er i utlandet: PCM registrerer via det innstilte språket hvilken medarbeider fra servicesenteret du må kobles til.