0 produkter

Nødanrop

1920x1080_Porsche-Drive_Paris_Service_Fahrzeuguebergabe.jpg

Ved bruk av den nye nødanropstasten I de Porschen din aktiverer du manuelt et nødanrop. I tillegg aktiverer sportsbilen automatisk et nødanrop hvis du ikke lenger er i stand til å gjøre det.

Beskrivelse

For oss er sikkerhet det aller viktigste. Både din sikkerhet og bilens sikkerhet. Du kan derfor ringe assistanse til enhver tid hvis du trenger det, og sensorer i Porschen din vil foreta et automatisk nødanrop i hvis det skulle oppstå en ulykke. Du kan ved behov også manuelt aktivere et nødanrop ved å bruke nødanropknappen.

Hvis en nødanrop aktiveres, overføres juridisk obligatoriske data (MSD) og ytterligere valgfrie data (ESD), slik som ulykkessted, kjøreretning, osv. En nødsituasjonsplan aktiveres umiddelbart og redningstjenesten blir informert.