0 produkter

Parkering Alarm

Finnes i: Car Remote-pakke

Så snart bilen beveger seg for raskt eller kjører for langt vekk, får du en automatisk melding.
kr1,090.00 / År

Tjenesten er bare tilgjengelig i tjenestepakken

Til tjenestepakken

Beskrivelse

Når du har latt noen andre parkere din Porsche, har du alltid oversikt med Parkering Alarm: Aktiver Parkering Alarm med et klikk i Porsche Connect-appen. Så snart bilen beveger seg for raskt ved Valet-parkering eller kjører for langt vekk, får du en automatisk melding.

Personvern

Med tjenesten «Valet-alarm» får du automatisk beskjed i Porsche Connect-appen hvis kjøretøyet forlater et bestemt geografisk område eller overskrider en bestemt hastighet under valet-parkering.

Når denne tjenesten er aktivert, vil grensesnittet for kjøretøyrelaterte tjenester i kjøretøyet ditt først logge seg på systemet vårt med understellsnummeret.

For at det skal kunne opprettes en forbindelse mellom sluttenheten din og de nødvendige systemene slik at posisjonsvisning er mulig, utveksles det en tidsbegrenset tilgangsnøkkel mellom systemene våre og PCM i kjøretøyet ditt.

Vi trenger denne informasjonen for å knytte kjøretøyet til din brukerkonto, og for å kontrollere at det har tilgang til å bruke tjenesten. Juridisk grunnlag for dette er oppfyllelsen av en avtale vi har inngått med deg.

Informasjonen blir i tillegg brukt sammen med tidspunktet (tidsstempelet) for bruk av tjenesten, for å skape et datagrunnlag for oppretting av anonymisert bruksstatistikk Informasjonen lagres for dette formålet i 60 dager. Juridisk grunnlag for dette er vår berettigede interesse i å forbedre tilbudet vårt.

For å kunne varsle deg hvis kjøretøyet overskrider angitt hastighet eller beveger seg ut av et angitt geografisk område, blir kjørehastigheten først registrert i kjøretøyet og deretter sammenlignet fortløpende med hastighetsverdien du har angitt. Hvis angitt hastighet overskrides, sendes det en melding til sluttenheten som er tilkoblet.

Etter aktivering av Valet-alarm, har Porsche Connect-appen direkte tilgang til posisjonen til sluttenheten din, og definerer en posisjonsgrense ut fra denne posisjonen Posisjonsgrensen overføres til systemet vårt sammen med den forhåndsdefinerte hastighetsgrensen, og overføres derfra til kjøretøyet ditt. Juridisk grunnlag for dette er oppfyllelsen av en avtale vi har inngått med deg.

Informasjonen som overføres fra kjøretøyet ditt, lagres i systemet vårt og brukes til å vise resultater, resultathistorikk og kjøretøyets posisjon. Informasjonen vises i My Porsche og Porsche Connect-appen. Juridisk grunnlag for dette er oppfyllelsen av en avtale vi har inngått med deg.

For at vi skal kunne vise kjøretøyets posisjon på et kart når du sender en forespørsel via My Porsche eller Porsche Connect-appen om å få vite kjøretøyets posisjon, blir ønsket kartradius samt posisjonsdatoen det bes om kartvisning for, overført fra sluttenheten din til tjenesteleverandørens server. Ved hjelp av de overførte dataene vises de tilsvarende kartene for det aktuelle området. Dataene overføres deretter til sluttenheten din for visning. Dataene lagres for dette formålet i 12 måneder og blir deretter slettet. Juridisk grunnlag for dette er oppfyllelsen av en avtale vi har inngått med deg.

Vi samarbeider med tjenesteleverandører for å vise den aktuelle posisjonen til kjøretøyet ditt i My Porsche samt Porsche Connect-appen. Vær oppmerksom på at tjenesteleverandørens server, der dataene for denne tjenesten behandles, kan befinne seg utenfor EU eller EØS. 

Du har mulighet til å deaktivere tjenesten i PCM (Porsche Communication Management = den sentrale styringsenheten for lyd, navigasjon og kommunikasjon) i kjøretøyet ditt. Du kan der dessuten deaktivere tjenesten som del av den samlede tjenestegruppen «Deaktivering av tjenester med posisjonsbestemmelse».

En fullstendig deaktivering i systeminnstillingene kan føre til at tjenesten blir utilgjengelig eller begrenset tilgjengelig.

Du kan lese mer om databeskyttelse hos Porsche Connect i databeskyttelseserklæringen vår under https://connect-store.porsche.com/no/no/t/privacy.