Liczba produktów: 0

Finder

Zawarte w: Pakiet usług Infotainment i nawigacji

Wyszukiwanie i wyświetlanie w trasie informacji na temat restauracji, hoteli, stacji paliw oraz parkingów.
669,00 zł / Rok

Usługa jest dostępna wyłącznie w pakiecie

Do pakietu usług

Opis

Pośrodku miasta — w samym centrum wydarzeń. Dzięki Porsche Connect w opcji wyszukiwania Finder można wyświetlić wszystkie informacje o celach specjalnych, jak na przykład restauracje, korzystając bezpośrednio z systemu PCM. Jeżeli połączenie danych jest aktywne, oprócz adresu oraz danych kontaktowych wyświetlane są również oceny wystawione przez gości danej restauracji. Użytkownik może wpisywać wyszukiwane treści bezpośrednio w menu nawigacji za pomocą ekranu dotykowego Full-HD bądź skorzystać z funkcji obsługi głosowej.

A dzięki zintegrowanej funkcji wskazywania parkingów nie trzeba już tracić czasu na samodzielne poszukiwanie. Porsche Connect dysponuje informacjami o parkingach znajdujących się w pobliżu — a także o ich aktualnym poziomie zapełnienia oraz ewentualnych opłatach, jeżeli takie informacje są dostępne.

Czy konieczne jest zatankowanie Twojego Porsche? Porsche Connect udostępni Ci informacje o najbliższych stacjach paliw oraz aktualnych cenach benzyny. Czy może musi naładować swoje Porsche? Funkcja Finder umożliwia nie tylko wyszukiwanie stacji ładowania, ale też filtrowanie według stacji ładowania Porsche.*

 

Określone funkcje i treści usługi Finder nie są dostępne we wszystkich językach i krajach. Dotyczy to na przykład informacji o hotelach i restauracjach oraz przypisanych do nich ocen.
Więcej informacji o zakresie funkcji tej usługi można uzyskać w Porsche Centrum w danym kraju.

 

*Dotyczy jedynie samochodów E-Hybrid

Ochrona danych osobowych

Oświadczenie dotyczące ochrony danych

Usługa: Finder

 

Korzystając z usługi „Finder”, można za pośrednictwem portalu My Porsche, aplikacji Porsche Connect, jak również w samym pojeździe wskazać specjalne cele podróży w danej okolicy, wzdłuż danej trasy lub w miejscu będącym celem podróży, za pomocą połączenia z siecią bezprzewodową. Można również sprawdzić aktualne informacje o atrakcjach, na przykład wskaźnik wykorzystania (parkingów), dostępne stacje ładowania (punkty tankowania gazu), aktualne opinie (o hotelach, restauracjach, atrakcjach) i ceny paliwa (stacje paliw), aktualne godziny otwarcia, metody płatności i inne dostępne informacje.

 

Po wywołaniu w pojeździe tej usługi, system audio-nawigacyjny (Porsche Communication Management, PCM = centralna jednostka sterująca systemem audio, nawigacji i komunikacji) najpierw loguje się do naszego systemu za pomocą numeru identyfikacyjnego pojazdu. Informacja ta jest nam potrzebna, aby powiązać pojazd z kontem użytkownika oraz aby sprawdzić, czy korzystanie z usługi jest uprawnione. W ramach bazy danych do generowania anonimowych statystyk dotyczących korzystania z usług, przez okres 12 miesięcy przechowujemy informację o wywołaniu usługi wraz z numerem identyfikacyjnym pojazdu i znacznikiem czasu. Po wybraniu usługi w portalu My Porsche lub aplikacji Porsche Connect użytkownik zostanie zalogowany za pomocą numeru Porsche ID.

 

Korzystamy z usług dostawców działających na zlecenie firmy Porsche w celu przeprowadzania wyszukiwania i tworzenia list wyników wyszukiwania. Zwracamy uwagę, że serwery dostawców usług, na których dane są przetwarzane w ramach usługi, mogą znajdować się również poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W celu nawiązania połączenia z systemem audio-nawigacyjnym pojazdu pomiędzy naszymi systemami a systemem audio-nawigacyjnym pojazdu wymieniany jest tymczasowy kod autoryzacji.

 

Po nawiązaniu połączenia wyszukiwane hasło, aktualna lokalizacja pojazdu oraz, w stosownych przypadkach, cel podróży i trasa są przesyłane przez nasz system bezpośrednio do odpowiednich dostawców usług. Dostawcy usług ustalają wyniki wyszukiwania na podstawie hasła oraz informacji dotyczących lokalizacji, celu podróży oraz trasy. Następnie informacje są przyporządkowywane przez nasz system do pojazdu użytkownika i przesyłane do jego systemu audio-nawigacyjnego.

 

Aby uniknąć wielokrotnego wywoływania informacji od dostawcy usługi, jeżeli zapytania kilku użytkowników są identyczne, wyszukiwane hasła i treści wymieniane z dostawcami usług w ramach zapytania są przechowywane w centralnym systemie przez okres 30 dni i wykorzystywane do powiązania zapytań z odpowiednimi treściami.

 

Hasła wyszukiwania wpisywane w systemie audio-nawigacyjnym pojazdu lub aplikacji Porsche Connect są dodawane do danych statystycznych wyszukiwania w pojeździe, aby powtarzające się hasła wyszukiwania mogły być udostępniane szybciej we wstępnym wyszukiwaniu. Dane statystyczne wyszukiwania można usunąć, resetując urządzenie do ustawień fabrycznych.

 

Dezaktywując moduł radiowy systemu audio-nawigacyjnego w jego ustawieniach, można dezaktywować wymianę danych prowadzoną przez system audio-nawigacyjny za pomocą połączenia z siecią bezprzewodową. Może to wiązać się z ograniczeniem lub zablokowaniem funkcjonalności usługi.

 

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych w aplikacji Porsche Connect znajdują się w naszej Polityce Prywatności