Liczba produktów: 0

Nawigacja Plus

Zawarte w: Pakiet usług Infotainment i nawigacji

Możliwość zintegrowania w czasie rzeczywistym najnowszych komunikatów o ruchu drogowym w nawigacji pozwoli ominąć korki oraz zatłoczone drogi.
669,00 zł / Rok

Usługa jest dostępna wyłącznie w pakiecie

Do pakietu usług

Opis

Obliczanie trasy w systemie nawigacji Twojego Porsche odbywa się równolegle online i w systemie Porsche Communication Management. W ten sposób połączyliśmy wszystkie najlepsze zalety z obu tych rozwiązań: atutem nawigacji online jest możliwość korzystania z codziennie aktualizowanych map, przy jednoczesnym uwzględnieniu wszystkich istotnych komunikatów o ruchu drogowym. Natomiast planowanie trasy za pomocą systemu PCM odbywa się niezależne od połączenia danych i w związku z tym jest zawsze dostępne. Największa zaleta: system PCM decyduje sam, która opcja nawigacji proponuje najszybszą trasę. Możesz w komfortowy sposób wyszukać z wyprzedzeniem swoje cele za pomocą aplikacji Porsche Connect i przesłać je do swojego samochodu.

 

Ruch drogowy w czasie rzeczywistym

W drodze do miasta, na spotkanie biznesowe, czy podczas powrotu do domu po udanym dniu — informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym zagwarantują wolne od stresu i zdecydowanie szybsze dotarcie do celu. Ulice są oznaczone na mapie kolorami w zależności o panującej na nich sytuacji — żółty kolor oznacza ruch przerywany, a czerwony — korki. W ten sposób kierowca jest z wyprzedzeniem informowany o natężeniu ruchu na swojej trasie oraz o najkorzystniejszych trasach alternatywnych. Dostępność informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym można rozpoznać po widocznym na pasku statusu symbolu połączenia internetowego z systemem PCM.

 

Mapa satelitarna

Oprócz zwykłego dwuwymiarowego lub perspektywicznego widoku mapy dostępne są również dane satelitarne służące do wyświetlania zdjęć lotniczych budynków, ulic oraz terenu.

Dzięki temu już przed przybyciem na miejsce można uzyskać przejrzysty obraz okolicy i wybranego celu.

 

Trasy osobiste

Jeżeli użytkownik często pokonuje te same odcinki, system Porsche Communication Management (PCM) zaproponuje trasy alternatywne — już przy 4. jeździe na danym odcinku i bez włączonej nawigacji. Dobrze jest mieć pilota, na którym można zawsze polegać. Funkcję „Trasy osobiste” można włączać i wyłączać w systemie PCM w opcji Ustawienia nawigacji/Trasy osobiste.

 

Aktualizacja map online

Dzięki aktualizacji online mapy są zawsze aktualne. Aby zapewnić jak najlepszą wydajność przepływu danych, pobierane są wyłącznie wprowadzone zmiany. Ponadto istnieje możliwość wyboru poszczególnych regionów lub krajów. Naturalnie użytkownik może w każdej chwili sam zdecydować, kiedy ma się odbyć aktualizacja — na przykład zawsze wtedy, gdy jest dostępne połączenie Wi-Fi.

 

Informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym nie są dostępne we wszystkich krajach. Aby uzyskać informacje na temat dostępności w danym kraju, skontaktuj się ze swoim Porsche Centrum.

Ochrona danych osobowych

Oświadczenie dotyczące ochrony danych

Usługa: Nawigacja Plus

 

Za pomocą usługi „Nawigacja Plus” można korzystać z portalu My Porsche, aplikacji Porsche Connect lub połączenia pojazdu z siecią bezprzewodową, w celu:

  • pobrania aktualnych lub prognozowanych informacji dotyczących nawigacji lub ruchu drogowego na danej trasie na podstawie poprzednich celów podróży i tras (Nawigacja),
  • wyświetlenia aktualnej sytuacji na drodze na danej trasie oraz danych o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym (Ruch drogowy w czasie rzeczywistym),
  • włączenia na mapie nawigacji aktualnych zdjęć satelitarnych terenu (Mapa satelitarna)
  • zależnie od dostępności, wyświetlenia zdjęć ulic wybranego celu podróży w funkcji wyszukiwania adresów (Widok panoramiczny),
  • włączania i prognozowania tras alternatywnych, bez aktywnej nawigacji dla często uczęszczanych tras (Trasy osobiste), lub
  • aktualizacji części mapy nawigacji w ramach zasobu na podstawie częstotliwości korzystania z rejonu (Aktualizacja map online).

 

Z podfunkcji „Nawigacja” można również łatwo korzystać w różnych innych urządzeniach wyjściowych.

 

Po wywołaniu usługi w pojeździe system audio-nawigacyjny (Porsche Communication Management, PCM = centralna jednostka sterująca systemem audio, nawigacji i komunikacji) najpierw loguje się do naszego systemu za pomocą numeru identyfikacyjnego pojazdu. Informacja ta jest nam potrzebna, aby powiązać pojazd z kontem użytkownika oraz aby sprawdzić, czy korzystanie z usługi jest uprawnione. W ramach bazy danych do generowania anonimowych statystyk dotyczących korzystania z usług, przez okres 12 miesięcy przechowujemy informację o wywołaniu usługi wraz z numerem identyfikacyjnym pojazdu i znacznikiem czasu. Po wybraniu usługi w portalu My Porsche lub aplikacji Porsche Connect użytkownik zostanie zalogowany za pomocą numeru Porsche ID.

 

Dla potrzeb podfunkcji „Nawigacja” można wybierać, wpisywać i zachowywać cele podróży i trasy w systemie audio-nawigacyjnym pojazdu lub w aplikacji Porsche Connect. Te cele podróży i trasy są synchronizowane podczas skonfigurowania urządzenia pomiędzy systemem audio-nawigacyjnym pojazdu i aplikacją Porsche Connect. Jeśli funkcja „Trasy osobiste” zostanie aktywowana w systemie audio-nawigacyjnym pojazdu, system ten będzie mógł zachowywać cele podróży i trasy użytkownika, a także prognozować możliwe przyszłe cele na podstawie poprzednich celów i tras, aby ustalić aktualne informacje dotyczące nawigacji i ruchu drogowego (trasy osobiste) dla przewidywanej trasy.

 

Korzystamy z usług dostawców działających na zlecenie firmy Porsche w celu dostarczania podfunkcji usługi „Nawigacja Plus”. Zwracamy uwagę, że serwery dostawców usług, na których dane są przetwarzane w ramach usługi, mogą znajdować się poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W celu nawiązania połączenia z systemem audio-nawigacyjnym pojazdu, pomiędzy serwerami dostawców usług a systemem audio-nawigacyjnym pojazdu wymieniany jest ograniczony czasowo kod autoryzacji.

 

Po nawiązaniu połączenia, w zależności od podfunkcji

  • aktualna lokalizacja, aktualna prędkość i aktualny kierunek podróży oraz, w stosownych przypadkach, aktywne lub przewidywane cele nawigacji i odpowiednie wskazania trasy (Nawigacja),
  • aktualna lokalizacja, aktualna prędkość i aktualny kierunek podróży (Ruch drogowy w czasie rzeczywistym),
  • aktualny fragment mapy na podstawie lokalizacji pojazdu i, w stosownych przypadkach, inne fragmenty mapy wzdłuż danej trasy (Mapa satelitarna), oraz
  • dane dotyczące lokalizacji wywołania, na przykład wynik wyszukiwania POI (Widok panoramiczny),

zostaną przesłane z systemu audio-nawigacyjnego pojazdu bezpośrednio do serwerów dostawców usług. Na podstawie udostępnionych danych dostawcy usług ustalają wymagane informacje i przesyłają je do systemu audio-nawigacyjnego pojazdu. W ramach podfunkcji „Aktualizacja map online” przy każdym uruchomieniu pojazdu serwery dostawców usług wywołują aktualną wersję mapy aktualnie wykorzystywanej przez system nawigacji użytkownika oraz rejon i sprawdzają dostępność nowych map. Jeśli dostępne są nowe mapy, zostaną one przesłane bezpośrednio z zewnętrznych serwerów dostawców usług do systemu nawigacyjnego użytkownika. Proces ten oraz liczba aktualizacji na rejon i kwartał zostaną udokumentowane w naszym systemie w celu zarządzania zasobem dostępnych aktualizacji.

 

Ponadto powyższe informacje przesyłane z pojazdu do dostawców usług bez danych osobowych użytkownika lub numeru identyfikacyjnego pojazdu mogą być przechowywane przez dostawców usług i wykorzystywane w celu doskonalenia usługi lub wprowadzane do bazy danych usług.

 

Dezaktywując moduł radiowy systemu audio-nawigacyjnego w jego ustawieniach, można dezaktywować wymianę danych prowadzoną przez system audio-nawigacyjny za pomocą połączenia z siecią bezprzewodową. Może to wiązać się z ograniczeniem lub zablokowaniem funkcjonalności usługi.

 

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych w aplikacji Porsche Connect znajdują się w naszej Polityce Prywatności.