Liczba produktów: 0

News

Zawarte w: Pakiet usług Infotainment i nawigacji

Aktualności z polityki, gospodarki, czy sportu — usługa Service News zagwarantuje, że nawet podczas jazdy nie ominą Cię żadne informacje.
669,00 zł / Rok

Usługa jest dostępna wyłącznie w pakiecie

Do pakietu usług

Opis

W Twoim Porsche już usługi, takie jak np. „Twitter” oraz „Wiadomości”, zostały połączone w jedną usługę — „News”. Za pomocą funkcji Voice Pilot można w bardzo prosty sposób zlecić odczytanie na głos aktualności z gospodarki, polityki lub sportu. Po skonfigurowaniu w My Porsche kanałów wiadomości oraz kanałów w serwisie Twitter można uzyskać do nich dostęp za pomocą systemu PCM i również zlecić ich odczytanie na głos.

Ochrona danych osobowych

Oświadczenie dotyczące ochrony danych
Usługa: Wiadomości

Korzystając z usługi „Wiadomości”, można włączyć w pojeździe spersonalizowane kanały informacyjne i wiadomości z serwisu Twitter za pomocą połączenia z siecią bezprzewodową.

W portalu My Porsche można tworzyć spersonalizowane kanały informacyjne RSS według własnych preferencji. Aby umożliwić korzystanie z kanałów informacyjnych w języku użytkownika, do zaplecza kanału informacyjnego zostanie wysłany aktualny język systemu. Aby umożliwić pobieranie wiadomości z konta użytkownika w serwisie Twitter, można również wprowadzić swoje dane dostępu do serwisu Twitter w koncie użytkownika My Porsche. Spowoduje to utworzenie osobistego kodu autoryzacji, dzięki któremu system audio-nawigacyjny (Porsche Communication Management, PCM = centralna jednostka sterująca systemem audio, nawigacji i komunikacji) potwierdzi powiązanie pojazdu z serwisem Twitter w celu pobrania wiadomości z konta użytkownika w tym serwisie, które zostanie zachowane w naszym systemie.

Po wywołaniu w pojeździe tej usługi, system audio-nawigacyjny najpierw loguje się do naszego systemu za pomocą numeru identyfikacyjnego pojazdu. Informacja ta jest nam potrzebna, aby sprawdzić, czy korzystanie z usługi jest uprawnione. W ramach bazy danych do generowania anonimowych statystyk dotyczących korzystania z usług, przez okres 12 miesięcy przechowujemy informacje o wywołaniu usług wraz z numerem identyfikacyjnym pojazdu i znacznikiem czasu. Aby skorzystać ze spersonalizowanej usługi w portalu My Porsche lub za pomocą systemu audio-nawigacyjnego, można zarejestrować się za pomocą numeru Porsche ID.

Korzystamy z usług dostawców zewnętrznych w celu tworzenia i udostępniania kanałów informacyjnych oraz pobierania wiadomości z serwisu Twitter. Zwracamy uwagę, że serwery serwisu Twitter i dostawców usług, na których dane są przetwarzane w ramach usługi, mogą znajdować się również poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W celu nawiązania połączenia z systemem audio-nawigacyjnym pojazdu, pomiędzy serwerami dostawców usług a systemem audio-nawigacyjnym pojazdu wymieniany jest ograniczony czasowo kod autoryzacji.

Po nawiązaniu połączenia można za pomocą systemu audio-nawigacyjnego włączyć kanały informacyjne dostawców usług lub zalogować się do serwisu Twitter. W celu potwierdzenia uprawnionego dostępu do wiadomości w serwisie Twitter, osobisty kod dostępu użytkownika zostanie wysłany do Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Firma Porsche i działający na zlecenie dostawcy usług przetwarzają treści pobrane od dostawców kanałów informacyjnych i z serwisu Twitter w celu ich dostarczenia i nie korzystają z nich w inny sposób.

Informujemy, że nie mamy wpływu na dalsze gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez serwis Twitter, a także nie mamy wpływu na miejsce przetwarzania danych przez ten serwis. W związku z tym prosimy o zasięgnięcie informacji na temat charakteru, zakresu i celu gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych bezpośrednio u zewnętrznego dostawcy usług.

Dezaktywując moduł radiowy systemu audio-nawigacyjnego w jego ustawieniach, można dezaktywować wymianę danych prowadzoną przez system audio-nawigacyjny za pomocą połączenia z siecią bezprzewodową. Może to wiązać się z ograniczeniem lub zablokowaniem funkcjonalności usługi.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych w aplikacji Porsche Connect znajdują się w naszej Polityce Prywatności.