Liczba produktów: 0

Voice Pilot

Zawarte w: Pakiet usług Infotainment i nawigacji

Samochód sportowy, który słucha i doskonale rozumie.
669,00 zł / Rok

Usługa jest dostępna wyłącznie w pakiecie

Do pakietu usług

Opis

Spontaniczna zmiana trasy w drodze do wyznaczonego celu? To żaden problem. Funkcja Voice Pilot umożliwia podanie nowego celu pośredniego głosowo, bez odrywania rąk od kierownicy. Prosto i bez konieczności dokładnego podawania wszystkich danych adresowych. Ponadto dzięki funkcji Voice Pilot można uzyskać określone informacje, zadając odpowiednie pytania, na przykład jaka jest pogoda w miejscu docelowym.

Można zlecić odczytanie treści informacji gospodarczych, politycznych lub sportowych zoptymalizowanym, naturalnie brzmiącym głosem. W niektórych krajach można dodatkowo podać określone atrakcje turystyczne — również znajdujące się w innych państwach, bez uprzedniego określenia kraju. Dlatego na przykład w Niemczech możesz powiedzieć „Zawieź mnie do Wieży Eiffla” i już na śniadanie delektować się croissantem w Paryżu.

 

Usługa Voice Pilot jest dostępna w języku niemieckim, angielskim, francuskim, włoskim i hiszpańskim. Aby móc używać usługi Voice Pilot w wymienionych językach,
należy ustawić dany język w systemie Porsche Communication Management (PCM).

Ochrona danych osobowych

Oświadczenie dotyczące ochrony danych
Usługa: Voice Pilot

W ramach usługi „Voice Pilot” można korzystać w pojeździe z funkcji wprowadzania głosowego za pośrednictwem połączenia z siecią bezprzewodową lub przetwarzać komunikaty głosowe na tekst i kontrolować w ten sposób usługi i aplikacje, wyszukiwać i wprowadzać cele podróży lub dyktować wiadomości za pomocą dialogu głosowego itp. Dzięki informacjom o lokalizacji komunikaty głosowe dotyczące celów podróży mogą być sprawdzane pod kątem prawdopodobieństwa, a ich jakość ulepszana. Ponadto z funkcji tej można korzystać w celu głosowego odczytywania wiadomości i innych informacji.

Po wywołaniu w pojeździe tej usługi, system audio-nawigacyjny (Porsche Communication Management, PCM = centralna jednostka sterująca systemem audio, nawigacji i komunikacji) najpierw loguje się do naszego systemu za pomocą numeru identyfikacyjnego pojazdu. Informacja ta jest nam potrzebna, aby powiązać pojazd z kontem użytkownika oraz aby sprawdzić, czy korzystanie z usługi jest uprawnione. W ramach bazy danych do generowania anonimowych statystyk dotyczących korzystania z usług, przez okres 12 miesięcy przechowujemy informację o wywołaniu usługi wraz z numerem identyfikacyjnym pojazdu i znacznikiem czasu.

Korzystamy z usług dostawców działających na zlecenie Porsche w celu realizacji usługi. Zwracamy uwagę, że serwery dostawców usług, na których dane są przetwarzane w ramach usługi, mogą znajdować się również poza terenem Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Po nawiązaniu połączenia można korzystać z funkcji wprowadzania głosowego. W ramach usługi system audio-nawigacyjny pojazdu nagrywa plik audio i przesyła go wraz z informacją o wybranym języku, ewentualnie o wybranej usłudze i aktualnej wersji bezpośrednio do odpowiednich dostawców usług. W celu uprawdopodobnienia komunikatów głosowych dotyczących celów podróży i poprawienia w ten sposób ich jakości, przesyłana jest informacja o aktualnym położeniu samochodu, o ile użytkownik aktywował przesyłanie danych dotyczących lokalizacji. Aby umożliwić przyporządkowanie zgłoszenia, z serwerami dostawców usług wymieniany jest kod autoryzacji.

Przetwarzanie głosowe pliku audio wykonuje dostawca usług dla firmy Porsche, Nuance Communications, Inc., 1 Wayside Road, Burlington, MA 01803, USA („Nuance"). Nuance przetwarza plik audio na plik tekstowy, w razie konieczności dokonując jego interpretacji semantycznej, oraz przesyła wynik z powrotem do systemu audio-nawigacyjnego pojazdu. W kontroli głosowej wprowadzania celów podróży hasła wyszukiwania przetworzone na tekst oraz lokalizacja do celów ustalenia trasy i celu podróży są również wymieniane z dostawcami usług nawigacji i wyszukiwania.

Informujemy, że wyżej wymienione pliki audio i pliki tekstowe są przechowywane przez dostawcę usług działającego na zlecenie firmy Porsche przez okres 90 dni.

Można zablokować przesyłanie danych audio do firmy Nuance poprzez dezaktywowanie funkcji „Kontrola głosowa online” w ustawieniach systemowych usługi w systemie audio-nawigacyjnym pojazdu (Set > System Settings > Voice Control > Voice Recognition Online) (Ustaw > Ustawienia systemowe > Kontrola głosowa > Rozpoznawanie głosu online). Dezaktywując moduł bezprzewodowy systemu audio-nawigacyjnego w jego ustawieniach, można dezaktywować wymianę danych prowadzoną przez system audio-nawigacyjny za pomocą połączenia z siecią bezprzewodową. Może to wiązać się z ograniczeniem lub zablokowaniem funkcjonalności usługi.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych w aplikacji Porsche Connect znajdują się w naszej Polityce Prywatności.