Liczba produktów: 0

Wezwanie do awarii

CO17P3JOX0001_Breakdown Call 2_EN.jpg
Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby przesłać informacje o swojej lokalizacji oraz wszystkie niezbędne dane samochodu do Porsche Assistance.
Usługa ważna przez 10 lat od daty produkcji samochodu

Usługi Porsche Assistance są dostępne bezpłatnie w ramach gwarancji na nowy samochód albo gwarancji Porsche Approved, a po ich upływie są płatne.

Opis

Nie ma nic lepszego niż jazda samochodem sportowym. Jeśli jednak okaże się, że dalsza jazda jest niemożliwa, kierowca może wysłać wezwanie do awarii za pomocą aplikacji Porsche Connect lub systemu PCM. Po wysłaniu wezwania nawiązywane jest połączenie głosowe z pracownikiem Porsche Assistance oraz przesyłane są informacje o lokalizacji i pozostałe istotne dane samochodu. Wszystko to, aby zapewnić optymalne wsparcie naszym klientom.

Usługa „Wezwanie do awarii” jest dostępna w określonych krajach i obowiązuje przez okres 10 lat od daty produkcji samochodu.

Ochrona danych osobowych

Oświadczenie dotyczące ochrony danych
Usługa: Wezwanie do awarii

Korzystając z usługi „Wezwanie do awarii”, można wysłać z pojazdu wezwanie do awarii za pomocą aplikacji Porsche Connect lub systemu audio-nawigacyjnego (Porsche Communication Management, PCM = centralna jednostka sterująca systemem audio, nawigacji i komunikacji). Kiedy wysyłane jest wezwanie do awarii, nawiązane zostaje połączenie głosowe z centrum telefonicznym oraz przesłane zostają dane dotyczące lokalizacji i odpowiednie dane pojazdu.

Kiedy wysyłane jest wezwanie do awarii, bezprzewodowy interfejs usług związanych z pojazdem najpierw loguje się do naszego systemu za pomocą numeru identyfikacyjnego pojazdu. Informacja ta jest nam potrzebna, aby powiązać pojazd z kontem użytkownika oraz aby sprawdzić, czy korzystanie z usługi jest uprawnione.

W ramach bazy danych do generowania anonimowych statystyk dotyczących korzystania z usług, przez okres 12 miesięcy przechowujemy informację o wywołaniu usługi wraz z numerem identyfikacyjnym pojazdu i znacznikiem czasu.

Korzystamy z usług dostawców działających na zlecenie firmy Porsche w celu przyjmowania wezwań do awarii i organizowania pomocy, np. wynajmu firmy holowniczej lub pomocy drogowej.

Po nawiązaniu połączenia głosowego z centrum telefonicznym, kiedy użytkownik wyrazi zgodę na przesyłanie danych przez system audio-nawigacyjny, następujące dane zarejestrowane lub przechowywane w pojeździe zostaną przesłane do wewnętrznego systemu Porsche i będą tam dostępne do wglądu naszych dostawców usług:

•    rodzaj pojazdu
•    numer identyfikacyjny pojazdu
•    rodzaj systemu magazynowania energii zainstalowany w pojeździe (np. zbiornik)
•    znacznik czasu
•    lokalizacja pojazdu
•    kierunek podróży
•    ruch pojazdu podczas uruchomienia
•    sposób wysłania wezwania (przez aplikację Porsche Connect / system audio-nawigacyjny pojazdu)
•    liczba użytkowników pojazdu
•    miejsce zderzenia (jeśli dotyczy)
•    siła uderzenia podczas wypadku (jeśli dotyczy)
•    język ustawiony w systemie audio-nawigacyjnym pojazdu
•    przebieg
•    dystans pozostały do opróżnienia zbiornika
•    stan naładowania akumulatora rozruchowego
•    poziom oleju i paliwa
•    częstotliwość przeglądów serwisowych
•    dane diagnostyczne modułów sterujących rejestrujących awarię
•    powiadomienia połączone
•    informacje karty SIM interfejsu CGW: kraj rejestracji, ICCD, INSI, aktywacja roamingu, numer ID operatora

Pobrane informacje są gromadzone i przetwarzane w celu organizacji pomocy. Dane są przechowywane indywidualnie w pamięci podręcznej w naszych systemach przez 7 dni. Język ustawiony w systemie audio-wizualnym pojazdu jest przesyłany w celu zapewnienia komunikacji z użytkownikami pojazdu w jednym z tych języków. W celu organizacji pomocy powyższe informacje mogą zostać przesłane do lokalnych zewnętrznych dostawców usług odpowiedzialnych za udzielenie pomocy lub do Porsche Centre, o ile użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na przekazywanie takich informacji w przypadku wezwania do awarii.

Aktywując moduł prywatny w ustawieniach systemu audio-nawigacyjnego, można dezaktywować wymianę danych prowadzoną przez system audio-nawigacyjny za pomocą połączenia z siecią bezprzewodową. Po uruchomieniu wezwania do awarii nadal można nawiązać połączenie głosowe z pojazdu.

Dezaktywacja nie dotyczy przesyłania danych do niektórych systemów alarmowych. Po aktywowaniu trybu prywatnego lub wyłączeniu dostępu zdalnego w ustawieniach systemu audio-nawigacyjnego pojazdu zablokowany zostaje również dostęp do informacji w pojeździe za pośrednictwem portalu My Porsche lub aplikacji Porsche Connect. Może to wiązać się z ograniczeniem lub zablokowaniem funkcjonalności usługi.

Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych w aplikacji Porsche Connect znajdują się w naszej Polityce Prywatności.