0 produkter

Nödanrop vid haveri

CO17P3JOX0001_Breakdown Call 2_EN.jpg
Överför din plats och all relevant fordonsinformation till Porsche Assistance med ett knapptryck.
Ingår i 10 år från fordonets tillverkningsdatum

Servicetjänsterna från Porsche Assistance är tillgängliga kostnadsfritt under tiden för nybilsgarantin eller eller enligt Porsche Approved-garantin. Därefter är tjänsterna avgiftsbelagda.

Beskrivning

Det bästa du kan göra med en sportbil: att köra den. Om du någon gång får problem kan du anmäla haveri via appen Porsche Connect eller via PCM. Du får prata med Porsche Assistance, och bilens plats och relevant fordonsinformation överförs. Allt för att du ska få så bra stöd som möjligt.

Tjänsten Nödanrop vid haveri är tillgänglig i vissa länder och i 10 år från tillverkningsdatumet.

Sekretesskydd

Meddelande om dataskydd
Tjänst: Nödanrop vid haveri

Med "Nödanrop vid haveri"-tjänsten, kan du göra ett nödanrop från ditt fordon via Porsche Connect App eller via PCM (Porsche Communication Management = centrala styrenheten för ljud, navigering och kommunikation). När ett nödanrop görs sker koppling med röstsamtal till ett callcenter och fordonets plats och relevanta fordonsuppgifter överförs.

När nödanropet görs i ditt fordon loggar ditt fordons trådlösa gränssnitt för fordonsrelaterade tjänster först in på vårt system med fordonsidentifieringsnumret. Vi behöver denna information för att kunna koppla samman ditt fordon med ditt användarkonto och kontrollera dess behörighet att använda tjänsten.

Som en databas för anonymiserad användningsstatistik lagrar vi tjänsteanropet tillsammans med ditt fordonsidentifieringsnummer och en tidsstämpel i tolv månader.

Vi använder tjänsteleverantörer som anlitas av Porsche för att ta emot nödanrop vid haveri och initiera hjälpinsatser, såsom att anlita bärgningsbil eller vägassistans.

När ett röstsamtal till ett callcenter har upprättats och du har godkänt sändningen i ditt fordons PCM, vidarebefodras följande uppgifter som registrerats eller lagrats i ditt fordon till ett internt Porschesystem och kan där visas av våra tjänsteleverantörer:

•    din fordonstyp
•    ditt fordonsidentifieringsnummer
•    sortens energiförvaring i ditt fordon (t.ex. tank)
•    tidsstämpel
•    ditt fordons plats
•    färdriktning
•    fordonsrörelse då nödanropet aktiverades
•    typen av aktivering (Porsche Connect App/via PCM i fordonet)
•    antalet individer i ditt fordon
•    kollisionens plats (om tillämpligt)
•    olyckans intensitet (om tillämpligt)
•    språk inställda i ditt fordons PCM
•    körsträcka
•    avstånd till tom
•    startbatteriets laddningstillstånd
•    oljenivå och tanknivå
•    serviceintervall
•    diagnostiska uppgifter från styrenheter av relevans för nödanrop vid haveri
•    kombinationsvarningar
•    SIM-kortsuppgifter för CGW (ansluten gateway): registreringsland, ICCD, INSI, roamingaktivering, operatörs-id

Informationen som hämtas in och behandlas enbart i syfte att initiera assistans. Uppgifterna cachas på individuell basis under en 7-dagars period i våra system. De språk som finns inställda i ditt fordons PCM sänds för kommunikation med personerna i fordonet på ett av dessa språk. För att initiera assistansåtgärder, kan ovannämnda information förmedlas till ansvarig tredjepartsleverantör eller till ett Porsche Center, om du uttryckligen godkänner sådan dataöverföring under nödanropet.

Genom att aktivera privatläget i systeminställningarna på ditt fordons PCM kan du via den trådlösa nätverksanslutningen deaktivera ditt fordons datautbyte. Röstsamtal från fordonet kan fortfarande genomföras efter nödanropet har utlösts.

Deaktivering omfattar inte dataöverföring för vissa nödtjänster. Genom att aktivera privatläget eller genom att deaktivera fjärråtkomst i systeminställningarna på ditt fordons PCM, förhindrar du även åtkomst till information i ditt fordon via My Porsche eller din Porsche Connect App. Tjänstens funktionalitet kan då vara begränsad eller otillgänglig.

Ytterligare information om dataskydd hos Porsche Connect finns i vår integritetspolicy.