0 produkter

Navigation Plus

Ingår i: Navigation & Infotainment-paket

Med hjälp av den senaste trafikinformationen i realtid slipper du köer och trafikstockning.
kr1,990.00 / År

Tjänsten finns endast tillgänglig i paket

Gå till paket

Beskrivning

Navigationens ruttberäkning i din Porsche genomförs parallellt online och via Porsche Communication Management. På så sätt får du det bästa av två världar: med navigation online drar du nytta av dagsaktuellt kartmaterial och all relevant trafikinformation. Planeringen av resväg via PCM är däremot oberoende av dataanslutningen och kan användas när som helst. Allra bäst: PCM avgör själv vilken navigation som ger snabbast resväg. Du kan enkelt söka efter mål på förhand med appen Porsche Connect och överföra resmålen till din sportbil.

 

Trafik i realtid

På väg in till stan, till ett affärsmöte eller på väg hem efter en lyckad dag – med trafik i realtid når du målet snabbare och med mindre stress. Beroende på trafikläget färgmarkeras vägarna på kartvyn – gult för trafikstockning, rött för köer. Praktiskt för dig: du kan se i förväg hur mycket trafik som förväntas på rutten och vilka alternativ som är bäst. Vid symbolen för onlineanslutning i PCM i statuslisten kan du alltid se om det finns trafikinformation i realtid.

 

Satellitkarta

Förutom den vanliga tvådimensionella kartvyn eller perspektivkartvyn kan du även använda satellitdata för att visa byggnader, gator och områden ovanifrån.

På så sätt får du en tydlig bild av omgivningen och målet redan innan du kommer fram.

 

Smarta rutter

På sträckor som du kör ofta kan Porsche Communication Management (PCM) ge tips om alternativa rutter – redan vid fjärde gången på samma sträcka, och utan aktiv navigering. Därmed har du en andrepilot som du alltid kan lita på. Funktionen ”Smarta rutter” aktiveras och inaktiveras i PCM under Navigationsinställningar/Smarta rutter.

 

Uppdatera karta online

Eftersom kartorna uppdateras online är de alltid aktuella. För att använda datatrafiken så effektivt som möjligt hämtas endast ändringarna. Dessutom kan du välja enskilda regioner eller länder. Naturligtvis bestämmer du själv när uppdateringar ska hämtas, t.ex. när det finns en tillgänglig WiFi-anslutning.

 

Trafikinformation i realtid är inte tillgängligt i alla länder. För mer information om tillgänglighet i ditt land ber vi dig kontakta ditt Porsche Center.

Sekretesskydd

Meddelande om dataskydd

Tjänst: Navigation Plus

 

Med ”Navigation Plus”-tjänsten kan du använda My Porsche, din Porsche Connect App eller ditt fordon för att göra följande via trådlös nätverksanslutning:

  • hämta aktuell eller förutsedd navigerings- och trafikinformation längs med färdrutten baserat på dina tidigare destinationer och färdrutter (Navigering),
  • visa trafiksituationen längs din färdrutt i realtid med realtidstrafikuppgifter (Realtidstrafik),
  • spara din navigeringskarta med aktuella satellit- och flygbilder (Satellitkarta),
  • om tillgängligt, som en del av adressökning, visa gatubilder på en utvald destination (Panoramavy),
  • utan aktiv navigering för färdrutter som körs ofta, ta fram och förutsäga alternativa färdrutter (Personliga färdrutter) eller 
  • uppdatera delar av din navigationskarta inom en kontingent som baseras på din regionala användarfrekvens (Uppdatera karta online).

 

Underfunktionen ”Navigation” kan också användas sömlöst tvärs över enheterna för output.

 

När du använder tjänsten i ditt fordon, loggar ditt fordons PCM (Porsche Communication Management = centrala styrenheten för ljud, navigering och kommunikation) in på vårt system med fordonsidentifieringsnumret. Vi behöver denna information för att kunna koppla samman ditt fordon med ditt användarkonto och kontrollera dess behörighet att använda tjänsten. Som en databas för anonymiserad användningsstatistik lagrar vi tjänsteanropet tillsammans med ditt fordonsidentifieringsnummer och en tidsstämpel i tolv månader. När du väljer tjänsten via My Porsche eller genom Porsche Connect App loggas du på med ditt Porsche ID.

 

Med underfunktionen "Navigation" kan du välja, ange och spara destinationer och färdrutter i ditt fordons PCM eller i Porsche Connect App. Dessa destinationer och färdrutter synkroniseras när du parkopplar din enhet med ditt fordons PCM eller Porsche Connect App. Om ”Personliga färdrutter”-funktionen är aktiverad i ditt fordons PCM kan PCM:en spara ditt fordons destinationer och färdrutter och förutsäga möjliga framtida destinationer baserat på tidigare destinationer och färder för att avgöra aktuell navigerings- och trafikinformation (Personliga färdrutter) för den förväntade färdrutten.

 

Vi använder tjänsteleverantörer som anlitas av Porsche för att tillhandahålla underfunktionerna i "Navigation Plus". OBS: de servrar som tjänsteleverantörerna använder för att behandla uppgifter som en del av tjänsten kan vara belägna utanför EU och EES. För att ansluta ditt fordons PCM utbyts en tidsbegränsad behörighetskod mellan tjänsteleverantörernas servrar och ditt fordons PCM.  

 

Vid anslutning, och beroende på underfunktion, överförs 

  • aktuell plats, aktuell fart och aktuell färdriktning samt, om tillämpligt aktiva eller förutsagda navigeringsdestinationer och tillhörande vägbeskrivningar (Navigering),
  • aktuell plats, aktuell fart och aktuell färdriktning (Realtidstrafik),
  • din aktuella kartsektion baserat på ditt fordons plats och om tillämpligt andra kartsektioner längs din färdrutt (Satellitkarta) samt
  • platsuppgifter från din förfrågan, t.ex. resultaten från din POI-sökning (Panoramavy),

från ditt fordons PCM direkt till tjänsteleverantörernas servrar. Baserat på de uppgifter som anges avgör tjänsteleverantörerna vilken information du behöver och överför den till ditt fordons PCM. Som en del av underfunktionen ”Uppdatera karta online”, begär tjänsteleverantörernas servrar uppdatering av den kartversion som för närvarande används av ditt navigeringssystem samt regionen varje gång fordonet startas för att kontrollera om nytt kartmaterial finns tillgängligt. Om nytt kartmaterial finns tillgängligt, överförs det direkt från de externa tjänsteleverantörernas servrar till ditt navigeringssystem och denna process samt antalet uppdateringar per region och kvartal dokumenteras i vårt system för att hantera vilka uppdateringskontinenter som finns tillgängliga för dig. 

 

Dessutom kan uppgifterna som överförs från ditt fordon till tjänsteleverantörer utan dina personliga uppgifter eller fordonsidentifieringsnummer lagras av tjänsteleverantörerna och användas för att förbättra tjänsterna eller bidra till tjänstedatabasen.  

 

Genom att deaktivera PCM-radiomodulen i systeminställningarna kan du deaktivera datautbytet med ditt fordons PCM via den trådlösa nätverksanslutningen. Tjänstens funktionalitet kan då vara begränsad eller otillgänglig.

 

Ytterligare information om dataskydd hos Porsche Connect finns i vår integritetspolicy.