0 produkter

Porsche Connect-appen

CO17P3JOX0001_Home_EN.jpg
Synkronisera resmål och kalendern med din Porsche, planera resor med trafikinformation i realtid och använd dig av musiktjänster. Du har alltid kontroll över din bil och kan styra specifika bilfunktioner via din smartphone.

Beskrivning

Appen Porsche Connect är det digitala gränssnittet för din Porsche. Det är uppdelad i tre huvudområden: Navigation, Min bil och Me.

Min bil
På hemskärmen för appen Porsche Connect, Min bil, visas viktig bilinformation och du kan använda dig av olika tjänster för bilen. My Porsche ger åtkomst till funktionerna i Car Remote-paketet och Porsche Vehicle Tracking System/(Plus) som används för att styra utvalda bilfunktioner via din smartphone.

Navigation
Med Porsche Connect-appen kan du söka efter navigationsmål och spara dem som favoriter. Dina mål synkroniseras alltid till bilens navigationssystem. Du loggar in med Porsche ID. På det här sättet kan du i lugn och ro planera din körning innan du ger dig iväg. Kartvisningen har olika nivåer som kan visas och döljas. Då har du alltid bra överblick över den aktuella trafiksituationen och koll på bilens räckvidd.
När du har lagt in ett mål kan du skicka det till bilen. Om du vill ge dig iväg direkt får du ett pushmeddelande om att påbörja First Mile-navigeringen till din sportbil. När du sedan sitter i din Porsche börjar navigationen automatiskt till det angivna målet när du har bekräftat ett meddelande. När du kommit fram överförs navigationen sömlöst tillbaka till din smartphone. Med hjälp av Last Mile-navigation tar du dig sedan med lätthet till resans slutgiltiga mål.

Me
Under ”Me” finns din personliga Porsche ID-profil. Du hittar även tjänster och inställningar och får en översikt över dina meddelanden. Dessutom kan du spara inloggningsdata för musikstreamingtjänster från utomstående leverantörer. Om du vill använda musikstreaming krävs en WiFi-anslutning mellan din smartphone och PCM.