0 produkter

Valet Alarm

Ingår i: Car Remote-paket

När bilen har lämnats in för parkering och körs för snabbt eller för långt bort får du ett meddelande automatiskt.
kr1,090.00 / År

Tjänsten finns endast tillgänglig i paket

Gå till paket

Beskrivning

Med Valet Alarm har du alltid koll på bilen, även om någon annan kör den. Du aktiverar Valet Alarm med ett klick i appen Porsche Connect. När bilen har lämnats in för parkering och körs för snabbt eller för långt bort får du ett meddelande automatiskt.

Sekretesskydd

Med tjänsten ”Valet Alarm” får du automatiskt information via din Porsche Connect-app när bilen har lämnats in för parkering om bilen körs utanför ett angivet geografiskt område nära din plats eller körs fortare än en angiven hastighet.

När tjänsten är aktiv loggar mobilgränssnittet för tjänsterna i bilen in i vårt system med bilens chassinummer.

För att upprätta en anslutning mellan din enhet för platsvisning och de nödvändiga systemen skickas en tidsbegränsad behörighetsnyckel mellan tjänsteleverantörens server och din enhet.

Informationen är nödvändig för att tilldela bilen till ditt användarkonto och kontrollera att bilen har behörighet att använda tjänsten. Den rättsliga grunden för detta är att uppfylla ett avtal som ingåtts med dig.

Utöver detta använder vi informationen tillsammans med tidpunkten (tidsstämpel) som tjänsten användes för att skapa en datagrund för anonymiserad användningsstatistik. I detta syfte lagrar vi informationen i 60 dagar. Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse att förbättra vårt utbud.

För att kunna meddela dig när bilen överskrider en angiven hastighet eller lämnar det definierade geografiska området, registreras bilens hastighet under drift i bilen och jämförs löpande med din angivna hastighet. Om bilen överskrider den angivna hastigheten skickas ett meddelande till den anslutna enheten.

När Valet Alarm har aktiverats får Porsche Connect-appen åtkomst till platsen för din enhet. Med hjälp av denna information definierar appen en platsgräns. Denna platsgräns överförs tillsammans med den definierade hastighetsgränsen till vårt system och överförs därifrån till din bil. Den rättsliga grunden för detta är att uppfylla ett avtal som ingåtts med dig.

Den information som överförs av din bil lagras för att visa händelsen, händelsehistoriken och bilens plats i vårt system. Informationen visas i My Porsche och i din Porsche Connect-app. Den rättsliga grunden för detta är att uppfylla ett avtal som ingåtts med dig.

För att kunna visa bilens plats på en karta överförs följande vid begäran om plats på My Porsche samt via din Porsche Connect-app: platsdatumet, som krävs för en kartvisning, samt önskad kartradie från din enhet till en tjänsteleverantörs server. Dessa överförda data används för att hämta motsvarande kartor för det berörda området. Resultatet överförs sedan för visning i din enhet. För detta ändamål lagras dina data i 12 månader och raderas sedan. Den rättsliga grunden för detta är att uppfylla ett avtal som ingåtts med dig.

För att visa bilens aktuella plats i My Porsche och i din Porsche Connect-app anlitar Porsche tjänsteleverantörer. Observera att den server som tjänsteleverantören använder för att behandla data för tjänsten kan vara placerad utanför EU eller EES. 

Du har möjlighet att inaktivera tjänsten i systeminställningarna för bilens PCM (Porsche Communication Management = central styrenhet för ljud, navigation och kommunikation). Dessutom har du där möjlighet att inaktivera tjänsten som del av hela tjänstgruppen ”Tjänster med platsbestämning”.

Om du gör en sådan fullständig inaktivering i systeminställningarna kan tjänstens funktioner upphöra att fungera delvis eller helt och hållet.

Mer information om sekretesskydd för Porsche Connect finns i vår sekretesspolicy på https://connect-store.porsche.com/se/sv/t/privacy.